rozmiar czcionki: A | A | A

Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich

17.03.2023 11:33

Wielkopolska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną zaprasza do udziału w bezpłatnym warsztacie pn. ,,Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”.

fot. DOT

 

Warsztat skierowany jest do osób z województwa dolnośląskiego:


pracujących w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele i osoby zatrudnione) oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w ww. sektorze.

Miejsce warsztatu: Villa Polanica, ul. Matuszewskiego 8, 57-320 Polanica Zdrój
Termin warsztatu: 31.03.2023 r.
Rozpoczęcie: godz. 10:00

Warunki uczestnictwa:

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który prosimy zeskanować  i przesłać na adres e-mail: marek.janczyszyn@dot.org.pl do dnia 27.03.2023 r.

Oryginały zgłoszeń będą zbierane podczas warsztatu.

O wyborze uczestników warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń osób pracujących już w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w tych sektorach. Udział w warsztacie wymaga podpisania wszystkich oświadczeń/zgód zawartych w formularzu. Z osobami, które zakwalifikują się do warsztatu, skontaktujemy się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Agenda warsztatu

PROWADZENIE: Hubert Gonera // Cezary Molski

 

10:00 Powitanie i zapoznanie się uczestników oraz przedstawienie głównych założeń programu warsztatu.

10:30 Współczesne trendy w agroturystyce i turystyce wiejskiej – sprawdzone pomysły na biznes na obszarach wiejskich, tworzenie produktu rozszerzonego    i budowanie oferty komplementarnej.

11:30 Przerwa kawowa.  

12:00 Wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu dla rozwoju działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz dla zachowania dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przyrodniczego wsi, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału rozwoju turystyki kulinarnej i enoturystyki.

13:00 Budowanie sieci współpracy w turystyce wiejskiej w oparciu
o dziedzictwo kulturowe, społeczne i przyrodnicze polskiej wsi, w tym klastry, stowarzyszenia branżowe i Lokalne Grupy Działania.

14:00 Przerwa lunchowa.

15:00 Zarządzanie zasobami ludzkimi w agroturystyce i turystyce wiejskiej, samozatrudnienie i zatrudnienie pracowników, rozwój kompetencji wspierających tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizacja mieszkańców w zakresie obsługi ruchu turystycznego.

16:00 Przerwa kawowa.  

16:30 Narzędzie promocji obiektów agroturystyki i turystyki wiejskiej, online marketing, portale rezerwacyjne, tworzenie oferty, kreowanie wizerunku, budowanie marki terytorialnej.

17:00 Zakończenie warsztatu.

Odwiedź portal KSOW www.ksow.pl  i zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.