rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2024 roku

16.11.2023 13:16

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów w zakresie turystyki i krajoznawstwa wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.


W konkursie na wydarzenia turystyczne przewidziano 6 typów zadań do dofinansowania:

  1. #MOJEDOLNOŚLĄSKIE – projekty, których celem jest definiowanie dolnośląskości poprzez poznanie, odkrywanie i eksplorowanie najbliższego otoczenia, jego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego,
  2. ODKRYJ DOLNY ŚLĄSK - to kategoria dedykowana zadaniom które w oryginalny i innowacyjny sposób będą promować turystykę na Dolnym Śląsku, szczególnie wśród Dolnoślązaków,
  3. ROZWÓJ BRANŻY TURYSTYCZNEJ – działanie ukierunkowane na rozwój kompetencji kadry branży turystycznej oraz współpracę, sieciowanie i wspólną promocję produktów turystycznych,
  4. SZLAKI TURYSTYCZNE – przeznaczone są dla organizacji, które chcą tworzyć, modernizować lub zwiększać dostępność szlaków turystycznych dla osób o szczególnych potrzebach,
  5. TURYSTYKA SPOŁECZNA - projekty służące upowszechnianiu i rozwojowi turystyki społecznej na Dolnym Śląsku,
  6. ŚWIĘTO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – wydarzenia i imprezy turystyczne, które odbędą się z okazji święta województwa dolnośląskiego w październiku 2024 r.


Więcej informacji o konkursie można znaleźć w zakładce "Otwarte konkursy ofert" KONKURSY 2024.