rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór zgłoszeń do konkursu Kryształ Turystyki otwarty!

10.02.2023 11:52

Do 18 lutego 2023 r. przyjmowane są zgłoszenia prestiżowej dolnośląskiej nagrody Kryształ Turystyki, którą wyróżniane są najlepsze regionalne atrakcje, produkty i inicjatywy turystyczne.

Zgłoszenia najlepszych atrakcji w czterech kategoriach przyjmowane są mailowo. Pobrany ze strony formularz zgłoszeniowy: www.mttwroclaw.pl/krysztal-turystyki należy wypełnić i przesłać na adres: konkurs@mttwroclaw.pl. Wystarczy wypełnić plik. Podpisy nie są wymagane. Do konkursu mogą zgłaszać się właściciele atrakcji turystycznych, przedsiębiorcy, twórcy produktów turystycznych, edukatorzy, ale sami turyści również mogą zgłosić kandydatów do konkursu.

Zapraszamy do zgłaszania najlepszych dolnośląskich atrakcji i inicjatyw turystycznych!

Kategorie:

Produkt regionalny Produkty charakterystyczne dla danego regionu, wytwarzane rzemieślniczo. Mogą być to zarówno produkty spożywcze jak i inne – np. dekoracyjne.

Atrakcja turystyczna Miejsce lub usługa o charakterze turystycznym lub z założenia umożliwiające spędzenie czasu wolnego, dostępna dla szerokiego grona odbiorców.

Wydarzenie cykliczne – związane z turystyką lub produktem turystycznym Wszelkiego typu wydarzenia jedno- bądź wielodniowe, związane z produktem turystycznym, produktami regionalnymi, festiwale podróżnicze, imprezy turystyczne.

Aktywności turystyczne zwiększające świadomość ekologiczną – np. w formie warsztatów, prelekcji, spacerów edukacyjnych, itd., które zwiększają świadomość ekologiczną uczestników.