rozmiar czcionki: A | A | A

Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego sudeckiego kl.III

21.07.2023 11:23

Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III odbędzie się w dniach: 22 września 2023r. (piątek) godz. 9.30- część teoretyczna 23-24 września 2023r. (sobota i niedziela) godz. 8.00 – część praktyczna

Część teoretyczna egzaminu odbędzie się w siedzibie UMWD we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5 w sali 725, VII piętro.
Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które w nieprzekraczalnym terminie do dnia
7 września 2023r. dostarczą następujące dokumenty:
-  formularz zgłoszenia na egzamin,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III (tylko osoby składające dokumenty po raz pierwszy),
-  dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości  330,00 zł na konto:
UMWD  Santander Bank Polska S.A. nr 32 1090 2398 0000 0001 4176 6349 z dopiskiem: egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego- sudeckiego część teoretyczna i praktyczna
22-24.09.2023r.
Do egzaminu zostanie dopuszczonych maksymalnie 25 osób. O przyjęciu na egzamin decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Dokumenty dostarczać można:
a)    pocztą elektroniczną na adres: turystyka@dolnyslask.pl
b)    pocztą tradycyjną na adres: Wydział Turystyki UMWD ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
c)    osobiście do kancelarii UMWD, ul. Walońska 3-5, PARTER.
Uchybienie w/w terminowi dostarczenia dokumentów (tj.07.09.2023r.) skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
Jednocześnie przypominamy, iż egzaminowany powinien zgłosić się na egzamin
z dowodem tożsamości – brak takiego dokumentu skutkować będzie niedopuszczeniem do egzaminu.
Informacje na temat planowanej trasy egzaminu praktycznego można będzie uzyskać na 14 dni przed egzaminem (tj. od 08.09.2023r.) pod numerem telefonu 71 770 41 91 lub adresem: turystyka@dolnyslask.pl. Trasa opublikowana zostanie także na stronie internetowej bip.umwd.dolnyslask.pl.
Organizator egzaminu nie zapewnia noclegu ani wyżywienia podczas trwania egzaminu praktycznego. Miejscowość w której przewidywany będzie nocleg zostanie podana na stronie internetowej wraz z trasą egzaminu.