rozmiar czcionki: A | A | A

TERMIN I MIEJSCE NABORU CHCĘTNYCH DO PRACY W CHARAKTERZE ASYSYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Nabór chętnych do pracy w charakterze Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w projekcie „Sprawni w pracy” odbywa się w poszczególnych subregionach Dolnego Śląska, w terminie od stycznia do końca kwietnia 2013 r. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do punktów rekrutacji w swoim subregionie, w zależności od miejsca zamieszkania:

Subregion wrocławski: PROMYK SŁOŃCA
Osoba do kontaktu: p. Dominika Woźniewska-Żol,
e-mail: dwozniewska@promykslonca.pl   tel. 071 79 50 951,
adres biura: ul. Swobodna 8a, Wrocław

Subregion legnicko – głogowski: Fundacja EUDAJMONIA
Osoba do kontaktu: p. Danuta Berezowska,
e-mail: d.berezowska@eudajmonia.pl, tel. 884 612 184,
adres biura: ul. Borówkowa 5A, Polkowice

Subregion wałbrzyski: FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Osoba do kontaktu: p.  Agnieszka Stańczyk
e-mail: aga@forum.hb.pl, tel. 74/ 84 80 100 lub 535 77 11 33
adres biura: ul. Ludowa 1 C pok. 222, Wałbrzych

Subregion jeleniogórski: POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
Osoba do kontaktu: p. Sylwia Rehlis
e-mail: sprawniwpracy@gmail.com tel. 791 075 385
adres biura: ul. Wiejska 29, Jelenia Góra

ROLA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (AOON)

Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej ma umożliwić osobom z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością ruchową, intelektualną lub sensoryczną samodzielne, aktywne funkcjonowanie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Przez usługi asystenckie rozumie się świadczenie osobistej pomocy przez asystenta osobistego osobie niepełnosprawnej (AOON) w wykonywaniu czynności, których nie jest ona w stanie wykonywać samodzielnie. Asystenci poprzez swoje usługi pełnią funkcje kompensacyjne w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności indywidualnej osoby niepełnosprawnej. Asystent ma stanowić swoistą „protezę”, uzupełniać braki, wynikające z niepełnosprawności. Wykonując swoje obowiązki AOON powinien umożliwić funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej wykonując lub pomagając wykonać takie czynności, jakie ta osoba by wykonała, będąc osobą sprawną, zastępując mu jego dysfunkcje.

Układ pomiędzy osobą niepełnosprawną a asystentem przypomina zależność między pracodawcą a pracownikiem: strony ustalają określony zakres zadań do wykonania, w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Zakres obowiązków nie powinien wykraczać poza udzielaniu pomocy w następujących czynnościach:

- w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, np. ubieraniu, rozbieraniu, przesiadaniu się z łóżka na wózek inwalidzki, toalecie, czynnościach fizjologicznych, spożywaniu posiłków

- w utrzymaniu kontaktów społecznych i pełnieniu ról społecznych,

- w komunikowaniu się z otoczeniem,

- w przemieszczaniu się.

- w innych potrzebach zgłoszonych przez osobę niepełnosprawną, wynikających z ich indywidualnych potrzeb.

PREDYSPOZYCJE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY W CHARAKTERZE AOON

Dyspozycyjność – możliwość pomocy osobie niepełnosprawnej w wyznaczonych porach

Asertywność – konieczność utrzymania określonych granic we współpracy z osobą niepełnosprawną

Dyskrecja – konieczność zachowania w tajemnicy informacji, dotyczących osoby niepełnosprawnej i jej otoczenia

Empatia i umiejętność współpracy z ludźmi – konieczność nawiązania pozytywnych relacji z osobą niepełnosprawną i jej rodziną, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu)

Sprawność fizyczna – warunki, fizyczne umożliwiają wywiązywanie się z zadań z zakresu pomocy osobie niepełnosprawnej.

KODEKS ETYCZNY ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (AOON)

Wykonując swoje obowiązki zawodowe asystent zobowiązany jest do zachowania tajemnicy i prywatności osoby niepełnosprawnej, zachowując dla siebie wszelkie jego sprawy osobiste jak i czynności intymne, wykonywane dla podopiecznego. Asystent zobowiązany jest także do zachowania tajemnicy w odniesieniu do sytuacji rodzinnej i domowej osoby niepełnosprawnej. Podczas pracy AOON powinien kierować się dobrem podopiecznego, zachowując przy tym pewne granice i bariery, aby nie wykonywać czynności niezgodnych z prawem jak i własnym sumieniem.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

II.2013 – IV.2013

Nabór Kandydatów i Kandydatek do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON)

V – VII.2013

Szkolenia z zakresu obowiązków i zadań, dotyczących pracy w charakterze AOON

VIII.2013

Zapoznanie z osobami niepełnosprawnymi, na rzecz których AOON będzie świadczył pracę

od VII.2013

rozpoczęcie zatrudniania w charakterze AOON