rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie konsultacyjne we Wrocławiu

W dniu 30 sierpnia 2022 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu pn. „Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030”.
Samorząd województwa reprezentował dyrektor Departamentu Sportu i Infrastruktury Sportowej UMWD Wojciech Biliński, dyrektor Wydziału Sportu Rafał Pilch oraz kierownik Działu Sportu Powszechnego i Szkolenia Sportowego w Wydziale Sportu Paulina Gibek oraz przedstawiciele Instytutu Badawczego IPC odpowiedzialnego za opracowanie projektu.
Blisko 20 uczestników spotkania miało okazję zapoznać się z założeniami programu - wizją rozwoju sportu na Dolnym Śląsku, celami strategicznymi i działaniami priorytetowymi w obszarze sportu. Po prezentacji głównych założeń programu odbyła się dyskusja dotycząca przyszłości sportu w regionie, problemów i potrzeb samorządów, klubów, związków  i stowarzyszeń sportowych oraz kierunków działań wzmacniających rozwój sportu powszechnego i szkolenia dzieci i młodzieży. Aktywny udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz klubów i związków sportowych z terenu województwa.  

KONSUTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA LATA 2022-2030 – SPOTKANIE KONSULTACYJNETrwają konsultacje społeczne nowego Programu Rozwoju Sportu dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030.  
        W ramach konsultacji społecznych 30 sierpnia (wtorek) o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne programu w sali 510 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu.
        Spotkanie ma charakter otwarty.

       
Program określa katalog priorytetowych celów i działań związanych z rozwojem sportu na Dolnym Śląsku na najbliższe lata.  
Jest to dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, uszczegóławiający zapisy „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030”.
Program może być wskazówką przy opracowywaniu lokalnych programów rozwoju przez dolnośląskie JST, zgodnych z działaniami strategicznymi województwa oraz stanowić inspirację dla różnych organizacji działających w obszarze sportu, w tym klubów i związków sportowych.


Osoby zainteresowane zapraszamy do lektury i uczestnictwa w spotkaniu.   
Uwagi do programu można zgłaszać w trakcie spotkania, jak również mailowo na adres: sport@dolnyslask.pl, przy pomocy formularza, do dnia 2 września 2022 r.        

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu pn. „Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego 2022-2030”


Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 18 pkt 3 i 19a ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu pn. „Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030”, trwających w dniach 28 lipca – 2 września 2022r.
W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu pn. „Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030”. Projekt dokumentu wraz z formularzem do zgłaszania uwag został zamieszczony na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce SPORT, podzakładce „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”. Wypełnione i podpisane formularze prosimy wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej: sport@dolnyslask.pl do dnia 2 września 2022 r. W tytule listu/maila proszę wpisać „konsultacje społeczne Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030 – Wydział Sportu”. Uwagi będzie można również zgłaszać podczas planowanych spotkań konsultacyjnych.
Podczas konsultacji przewidziane sam.in. spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi w minimum 1 miejscowości Dolnego Śląska, w tym we Wrocławiu. Terminy spotkań zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce SPORT, podzakładce „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na zrównoważonym rozwoju sportu na Dolnym Śląsku.


Formularz zgłaszania uwag

Projekt Programu Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego 2022-2030