rozmiar czcionki: A | A | A

Program rozwoju sportu w województwie dolnośląskim

W rezultacie intensywnych prac nad wymienionym projektem Program został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5940/V/18 z dnia 11 września 2018 roku.

Opracowanie Programu Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim jest wynikiem realizacji uchwały nr 3692/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim, i stanowi narzędzie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

Program został opracowany przy udziale ekspertów zajmującymi się rożnymi aspektami sportu oraz na podstawie przeprowadzonego badania rynku sportowego w województwie dolnośląskim oraz zrealizowania założeń określonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 w zakresie sportu.

Zgodnie z wymogami projekt Programu został poddany konsultacjom społecznym. Został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego działającą  przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przez Dolnośląską Radę Pożytku Publicznego.

Programu określa katalog priorytetowych celów i obszarów działań związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu na Dolnym Śląsku na lata 2018 – 2020 z ukazaniem możliwości wsparcia finansowego z różnych źródeł. Jest narzędziem, na podstawie którego organizatorzy sportu, tj. jednostki samorządu terytorialnego, kluby, stowarzyszenia  i inne podmioty mogą opracowywać projekty i zadania w obszarze sportu zgodnie ze strategicznymi priorytetami województwa.

Z tekstem Programu można zapoznać się tutaj

 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu pn Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim

Proces konsultacji społecznych projektu Programu rozpoczął się 23 kwietnia 2018r. na podstawie uchwały nr 5211/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia projektu pn. „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim” w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Proces konsultacji został zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad dokumentem w celu uzyskania możliwie szerokiej akceptacji społeczeństwa, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organów wykonawczych odpowiedzialnych w przyszłości za wdrażanie zapisów Programu. Proces konsultacji zakończył się 30 maja 2018r.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Program Rozwoju w Województwie Dolnośląskim


Ponadto odbyły się 4 spotkania konsultacyjne Projektu Programu. Poniżej znajdują się sprawozdania ze spotkań.
Legnica – 16 maja 2018r.
Wrocław – 24 maja 2018r.
Karpacz – 25 maja 2018r.
Świdnica – 28 maja 2018r.

Spotkanie konsultacyjne w Świdnicy

W dniu 28 maja 2018 r. w Świdnicy, w Szkole Mistrzostwa Sportowego odbyło się ostatnie z zaplanowanych spotkań konsultacyjnych dotyczące projektu pn. „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”. Gospodarzem spotkania była Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk, ponadto Samorząd Województwa reprezentował Paweł Rańda,  Dyrektor Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki UMWD. Z ramienia zespołu eksperckiego w spotkaniu uczestniczył Łukasz Panfil.
Blisko 25 uczestników spotkania miało okazję zapoznać się z wizją rozwoju sportu na Dolnym Śląsku, celami strategicznymi, obszarami działań i ramami finansowymi dokumentu. Po prezentacji głównych założeń Programu odbyła się dyskusja dotycząca przyszłości sportu w województwie dolnośląskim, potrzeb klubów i związków sportowych oraz kierunków działań wzmacniających rozwój sportu w subregionie wałbrzyskim. W spotkaniu aktywny udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, klubów i związków sportowych z subregionu wałbrzyskiego.

Spotkanie konsultacyjne w Karpaczu

25 maja 2018 r. w Karpaczu odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu pn. „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”. Gospodarzem spotkania była Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk. Samorząd województwa reprezentował ponadto Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD Wojciech Biliński i  Dyrektor Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki UMWD Paweł Rańda. Zespół ekspercki reprezentował Łukasz Panfil.
Blisko 20 uczestników spotkania miało okazję zapoznać się z wizją rozwoju sportu na Dolnym Śląsku, celami strategicznymi, obszarami działań i ramami finansowymi dokumentu. Po prezentacji głównych założeń programu odbyła się dyskusja dotycząca przyszłości sportu w województwie dolnośląskim, potrzeb klubów i związków sportowych oraz kierunków działań wzmacniających rozwój sportu w subregionie jeleniogórskim. Aktywny udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz klubów i związków sportowych z subregionu jeleniogórskiego.


Spotkanie konsultacyjne we Wrocławiu

24 maja 2018 r. we Wrocławiu odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu pn. „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”. Gospodarzem spotkania była Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego  Iwona Krawczyk. Samorząd województwa reprezentował ponadto Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD Wojciech Biliński , a zespół ekspercki Łukasz Panfil.
Blisko 30 uczestników spotkania miało okazję zapoznać się z wizją rozwoju sportu na Dolnym Śląsku, celami strategicznymi, obszarami działań i ramami finansowymi programu. Po prezentacji głównych założeń programu odbyła się dyskusja dotycząca przyszłości sportu w województwie dolnośląskim, potrzeb klubów i związków sportowych oraz kierunków działań wzmacniających jego rozwój. Aktywny udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, klubów i związków sportowych z subregionu wrocławskiego.

Spotkanie konsultacyjne w Legnicy

W dniu 16 maja 2018 r. w Legnicy odbyło się pierwsze z czterech spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu pn. „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”. Gospodarzem spotkania była Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk. Samorząd województwa reprezentowali ponadto Wojciech Biliński,  Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD i Paweł Rańda, Dyrektor Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki UMWD.
Do aktywnego udziału w dyskusji na temat rozwoju sportu w regionie oraz kierunków działań wzmacniających jego potencjał i konkurencyjność zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, związków i klubów sportowych oraz mieszkańcy subregionu legnicko – głogowskiego obejmującego powiaty głogowski, górowski, polkowicki, lubiński, legnicki oraz miasto Legnica.
Celem spotkania było przybliżenie głównych założeń projektu oraz dyskusja nad jego treścią.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

W ramach konsultacji społecznych projektu pn. „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim” zaplanowano 4 spotkania, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

•    16.05.2018 – Legnica, Zamek Piastowski, Plac Zamkowy 1,  godz. 11:00

•    24.05.2018 – Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
ul. Dobrzyńska 21-23, godz.  11:00

•    25.05.2018 – Karpacz, Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych,  ul. Gimnazjalna 7, godz.  11:00

•    28.05.2018 – Świdnica,  Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Wałbrzyska 58, godz.  11:00.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu pn. „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 18 pkt 3 i art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityk rozwoju (Dz.U. z 2017 r. poz. 1376 z późn. zm.) ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu pn. „Program Rozwoju Sportu w Województwie dolnośląskim”, trwających w dniach 26 kwietnia 2018 r. – 30 maja 2018r.
W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii      i uwag do projektu pn. „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”. Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag, zamieszczony został na stronie Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce „SPORT”, podzakładce „PROGRAM ROZWOJU SPORTU W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM”. Wypełnione                 i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski  Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej: joanna.imiela@dolnyslask.pl do dnia 30 maja 2018 r. W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim - Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki”. Uwagi będzie można również zgłaszać w czasie planowanych spotkań konsultacyjnych.
Podczas konsultacji przewidziane są spotkania m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi w 4 miejscowościach Dolnego Śląska, zgodnie z lokalizacją Szkół Mistrzostwa Sportowego, tj. w Świdnicy i w Karpaczu oraz w Legnicy i Wrocławiu. Terminy spotkań zostaną zamieszczone na stronie Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce „SPORT”, podzakładce „PROGRAM ROZWOJU SPORTU W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM”.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na mądrym i zrównoważonym rozwoju sportu Dolnego Śląska.

Załączniki:
1.    Projekt „Programu Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”
2.    Formularz zgłaszania uwag