rozmiar czcionki: A | A | A

Realizacja Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018

28  kwietnia 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie dofinansowania 32  inwestycji sportowych w ramach programu.


Tekst uchwały

Tabela I - zadania kontynuowane

Tabela II - zadania wskazane do dofinansowania ze środków FRKF w 2016r. :

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Tabela III - zadania oczekujące na dofinansowanie


Województwo Dolnośląskie ogłasza nabór zgłoszeń do "Programu Rozwoju Bazy Sportowej" na lata 2016 - 2018

Informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań inwestycyjnych w ramach  Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dn. 18 grudnia 2015r. (Dz. U. poz. 2252) w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Założenia do Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej zatwierdzone przez Ministra Sportu i Turystyki – edycja 2016.

Osoba odpowiedzialna za realizację programu ze strony Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki UMWD:
Jadwiga Barbara Marciniec, tel. 71 770 41 05, e-mail: jadwiga.marciniec@dolnyslask.pl

Pełna treść ogłoszenia

Wniosek zgłoszenia zadania inwestycyjnego do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018,

Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych gwarantujących terminową realizację zadania inwestycyjnego,

Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016,

Wykaz gmin o wskaźniku G nie przekraczającym 60% wskaźnika Gg.