rozmiar czcionki: A | A | A

Realizacja Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017

30 kwietnia 2015 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie dofinansowania 46 inwestycji sportowych w ramach programu.

Tekst uchwały

Tabela I - zadania kontynuowane

Tabela II - zadania wskazane do dofinansowania ze środków FRKF w 2015r.

Lista rezerwowa zadań inwestycyjnych

Tabela III - zadania oczekujące na dofinansowanie

Województwo Dolnośląskie ogłasza nabór zgłoszeń do "Programu Rozwoju Bazy Sportowej" na lata 2015 - 2017

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego ma charakter wieloletni i jest corocznie uchwalany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie przebudowy, remontach i inwestycji obiektów sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, będących w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki, wnioskują w formie zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o wpisanie zadania do Programu. 
Zgłoszone do Programu zadanie, powinno być zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1391) oraz zasadami realizacji ”Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej”  Edycja 2015 .
Podstawowym kryterium stworzenia programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 - 2017 będzie limit środków przyznany przez Ministra Sportu i Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego na 2015 rok .
Zainteresowani wpisaniem inwestycji do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 – 2017 zobowiązani są wystąpić z wnioskiem (zgłoszenie oraz oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,  Departament  Spraw Społecznych,  Wydział  Sportu i  Rekreacji,  ul.  Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław w terminie do 30 stycznia 2015 r.

Wszelkie pytania związane ze zgłoszeniem inwestycji można kierować do Wydziału Sportu i Rekreacji, Departamentu Spraw Społecznych - nr tel. 71 770 41 05.

Formularz zgłoszenia inwestycji do programu

Oświadczenie

Zasady realizacji ”Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej” Edycja 2015r.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1391)