rozmiar czcionki: A | A | A

Komunikat dotyczący realizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2017-2019

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do otrzymanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki pisma nr DIS/074/2/2016/1 z dnia 27 grudnia 2016 r. informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie będzie prowadził naboru wniosków do „Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2017-2019”.
Wnioski do  Programu rozwoju infrastruktury ponadlokalnej, który powstał w miejsce obecnego Programu, będzie można składać bezpośrednio do MSiT.
Wszelkie informacje dotyczące programów infrastrukturalnych planowanych do realizacji przez ministra sportu w 2017 roku oraz zmian w zasadach regulujących ubieganie się o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  zamieszczone będą  na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce INFRASTRUKTURA .