rozmiar czcionki: A | A | A

Województwo Dolnośląskie ogłasza nabór zgłoszeń do "Programu Rozwoju Bazy Sportowej" na lata 2014 - 2016

(finansowanego ze środków Funduszu Kultury Fizycznej)

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego ma charakter wieloletni i jest corocznie uchwalany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie inwestycji polegających na budowie, przebudowie i remontach obiektów sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, będących w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki, wnioskują w formie zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o wpisanie zadania do Programu.  
Zgłoszone do Programu zadanie, powinno być zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23.08.2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156 poz. 1051) oraz zasadami realizacji ”Inwestycji Terenowych” ze środków FRKF opracowanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

Podstawowym kryterium stworzenia Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2016 będzie limit środków przyznany przez Ministra Sportu i Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2014 .
Zainteresowani wpisaniem inwestycji do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2016 zobowiązani są wystąpić z wnioskiem (zgłoszenie oraz oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,  Departament  Spraw Społecznych,  Wydział  Sportu i  Rekreacji,  ul.  Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław w terminie do 31 stycznia 2014 r.

Wszelkie pytania związane ze zgłoszeniem inwestycji można kierować do Wydziału Sportu i Turystyki, Departamentu Spraw Społecznych - nr tel. 71 770 41 05.

Formularz zgłoszenia inwestycji do programu

Oświadczenie

Zasady realizacji inwestycji terenowych ze środków FRKF w 2014 r.