rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

23.11.2023 11:00

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2023-2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 7790/VI/23 z dnia 20 listopada 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2023-2024 Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Przypominamy o obowiązku dostosowania zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami i zawarcia tych informacji w ofercie konkursowej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 86.

uchwała Zarządu Województwa

ogłoszenie konkursowe
wzór oferty
załącznik nr 2
załącznik nr 6
obowiązek informacyjny

 

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. - upowszechnianie i popularyzacja sportu


Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 6511/VI/23 z dnia 7 lutego 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 r.

Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

 

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Przypominamy o obowiązku dostosowania zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami i zawarcia tych informacji w ofercie konkursowej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 86.


   Uchwała

Ogłoszenie konkursowe

Obowiązek informacyjny

Wzór oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 6

 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku - Poprawa bazy sportowej – I edycja

W dniu 13 grudnia 2022r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6277/VI/22 o ogłoszeniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku.

Warunki realizacji zadania, kryteria oceny formalnej i merytorycznej ofert określa ogłoszenie konkursowe.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 87, (71) 770 41 64.

Uchwała

Ogłoszenie konkursowe

Obowiązek informacyjny

Wzór oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 6

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. - wsparcie organizacji imprez sportowych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 r.

Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Zadania konkursowe - Organizacja na Dolnym Śląsku imprez sportowych rangi mistrzostw i pucharu Polski, zawodów kwalifikacyjnych do imprez rangi mistrzowskiej, zawodów międzynarodowych, mistrzostw Europy i świata oraz zawodów pucharowych tej rangi.

Nabór: 16.12.2022-10.01.2023 r.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Przypominamy o obowiązku dostosowania zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami i zawarcia tych informacji w ofercie konkursowej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 86.

Uchwała Zarządu Województwa

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 6

Obowiązek informacyjny

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. - upowszechnianie i popularyzacja sportu

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Zadania konkursowe:
1. Sportowa szkoła

2. Zajęcia pływackie dla dzieci

3. Popularyzacja różnych dyscyplin sportu

4. Upowszechnianie sportu w różnych środowiskach, w tym: wiejskim, małomiasteczkowym, akademickim, wśród osób  z niepełnosprawnościami oraz propagowanie i krzewienie idei olimpijskiej

5. Organizacja i udział w zawodach dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz kadr wojewódzkich w dyscyplinach objętych systemem współzawodnictwa.

Nabór: 13.12.2022-09.01.2023 r.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Przypominamy o obowiązku dostosowania zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami i zawarcia tych informacji w ofercie konkursowej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 86

Uchwała Zarządu

Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 2

Załącznik nr 6

Wzór oferty

Obowiązek informacyjny