rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku - Poprawa bazy sportowej – I edycja

W dniu 13 grudnia 2022r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6277/VI/22 o ogłoszeniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku.

Warunki realizacji zadania, kryteria oceny formalnej i merytorycznej ofert określa ogłoszenie konkursowe.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 87, (71) 770 41 64

Uchwała

Ogłoszenie konkursowe

Obowiązek informacyjny

Wzór oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 6

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. - wsparcie organizacji imprez sportowych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 r.

Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Zadania konkursowe - Organizacja na Dolnym Śląsku imprez sportowych rangi mistrzostw i pucharu Polski, zawodów kwalifikacyjnych do imprez rangi mistrzowskiej, zawodów międzynarodowych, mistrzostw Europy i świata oraz zawodów pucharowych tej rangi.

Nabór: 16.12.2022-10.01.2023 r.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Przypominamy o obowiązku dostosowania zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami i zawarcia tych informacji w ofercie konkursowej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 86.

Uchwała Zarządu Województwa

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 6

Obowiązek informacyjny


Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. - upowszechnianie i popularyzacja sportu

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Zadania konkursowe:
1. Sportowa szkoła

2. Zajęcia pływackie dla dzieci

3. Popularyzacja różnych dyscyplin sportu

4. Upowszechnianie sportu w różnych środowiskach, w tym: wiejskim, małomiasteczkowym, akademickim, wśród osób  z niepełnosprawnościami oraz propagowanie i krzewienie idei olimpijskiej

5. Organizacja i udział w zawodach dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz kadr wojewódzkich w dyscyplinach objętych systemem współzawodnictwa.

Nabór: 13.12.2022-09.01.2023 r.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Przypominamy o obowiązku dostosowania zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami i zawarcia tych informacji w ofercie konkursowej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 86

Uchwała Zarządu

Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 2

Załącznik nr 6

Wzór oferty

Obowiązek informacyjnyKonkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2022-2023 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.     
 

W dniu 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5970/VI/22 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2022-2023 r. Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Przypominamy o obowiązku dostosowania zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami i zawarcia tych informacji w ofercie konkursowej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 86.

Uchwała Zarządu Województwa
Treść ogłoszenia konkursowego
Wzór oferty
Załącznik nr 2
Obowiązek informacyjnyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku - Poprawa bazy sportowej – III edycja

W dniu 4 października 2022r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5969/VI/22 o ogłoszeniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku.
Warunki realizacji zadania, kryteria oceny formalnej i merytorycznej ofert określa ogłoszenie konkursowe.
Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 41 64, (71) 770 42 87.

Uchwała Zarządu Województwa

Ogłoszenie konkursowe
Obowiązek informacyjny
Wzór oferty
Załącznik nr 2
Załącznik nr 6


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.

W dniu 25 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5710/VI/22 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.
Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Przypominamy o obowiązku dostosowania zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami i zawarcia tych informacji w ofercie konkursowej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 86


uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego
ogłoszenie konkursowe
wzór oferty
załącznik nr 2
załącznik nr 6
obowiązek informacyjny

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku

 

W dniu 19 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5666/VI/22 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Przypominamy o obowiązku dostosowania zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami i zawarcia tych informacji w ofercie konkursowej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 86

link do ogłoszenia na BIP: https://bip.dolnyslask.pl/a,126180,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-kultury-fizycznej-w-20.html

uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego
ogłoszenie konkursowe
wzór oferty
załącznik nr 2
załącznik nr 6
obowiązek informacyjny

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku - Poprawa bazy sportowej – II edycja

W dniu 24 maja 2022r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5395/VI/22 o ogłoszeniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku.

Warunki realizacji zadania, kryteria oceny formalnej i merytorycznej ofert określa ogłoszenie konkursowe.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 41 64, (71) 770 42 87.

Uchwała

Ogłoszenie konkursowe

Obowiązek informacyjny

Wzór oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 6Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.

W dniu 13 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5182/VI/22 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

 

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Przypominamy o obowiązku dostosowania zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami i zawarcia tych informacji w ofercie konkursowej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 86


Uchwała

Ogłoszenie

Zał. nr 2

Zał. nr 6

Wzór oferty

Obowiązek informacyjnyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku

W dniu 1 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4876/VI/22 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Przypominamy o obowiązku dostosowania zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami i zawarcia tych informacji w ofercie konkursowej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 86.

Uchwała Zarządu

Ogłoszenie konkursowe

Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 2

Załącznik nr 6

Wzór oferty


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.  

W dniu 29 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4760/VI/21 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Przypominamy o obowiązku dostosowania zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami i zawarcia tych informacji w ofercie konkursowej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 86.


Uchwała Zarządu Województwa

Ogłoszenie konkursowe

Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 2

Załącznik nr 6

 

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku - Poprawa bazy sportowej

W dniu 29 grudnia 2021r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4761/VI/21 o ogłoszeniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku.

Warunki realizacji zadania, kryteria oceny formalnej i merytorycznej ofert określa ogłoszenie konkursowe.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu: (71) 770 41 64, (71) 770 42 87.


Uchwała Zarządu Województwa

Ogłoszenie Konkursowe

Obowiązek informacyjny

Wzór oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 6