rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

W dniu 13 września 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.  Rodzaje i  warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe (zamieszczone poniżej).

Treść uchwały

Ogłoszenie

Oświadczenie

 

UWAGA!! ZMIANA WZORÓW OFERTY, UMOWY I SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

W dniu 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300). Nowe rozporządzenie weszło w życie 3 września 2016 r.

Link do rozporządzenia: www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

Więcej informacji na temat nowych wzorów:

poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1927241.html

www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/nowy-wzor-wniosku-o-dotacje/


Do pobrania:
wzór oferty
wzór sprawozdania

UWAGA!!
Organizacje, które składały oferty, podpisały umowy  na dotychczasowych wzorach zgodnych z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25) są zobowiązane złożyć sprawozdanie częściowe/końcowe z realizacji zadania publicznego na wzorze zgodnym z tym rozporządzeniem.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

W dniu 5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2456/V/16 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.
Rodzaje i  warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe (zamieszczone poniżej).

Ogłoszenie

Uchwała

Oświadczenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

W dniu 2 marca 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1902/V/16 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.
Rodzaj oraz  warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe (zamieszczone poniżej)

Treść uchwały i ogłoszenia

Wzór oświadczenia


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

W dniu 22 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1842/V/16 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.
Rodzaje i  warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe (zamieszczone poniżej) Na ofercie należy napisać rodzaj zadania konkursowego, na które jest składana oferta.

Ogłoszenie

Uchwała

Oświadczenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

W dniu 25 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1694/V/16 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.
Rodzaje i  warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe (zamieszczone poniżej) Na ofercie należy napisać rodzaj zadania konkursowego, na które jest składana oferta.

Treść uchwały

Załącznik nr 2

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

W dniu 17 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1428/V/15 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.
Rodzaje i  warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe (zamieszczone poniżej) Na ofercie należy napisać rodzaj zadania konkursowego (wymienionego w ogłoszeniu konkursowym, od 1 do 9), na które jest składana oferta.

UWAGA!
Zmiana siedziby Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Oferty należy przesyłać lub dostarczać w terminie ogłoszonym w konkursie na adres:
Departament Zdrowia i Promocji województwa Ul. Walońska 3-5
50- 413 Wrocław

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać kierując pytania na adres: paulina.gibek@dolnyslask.pl lub pod numerem telefonu: (071) 770 42 86 (ze względu na przeprowadzkę kontakt telefoniczny w najbliższych dniach będzie utrudniony)

ogłoszenie konkursowe

treść uchwały

załącznik nr 2 - oświadczenie o rozliczeniu dotacji