rozmiar czcionki: A | A | A

VI tura

W dniu 22 września 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 1204/V/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizycznej w roku 2015, realizowanego przez organizacje pozarządowe.

ogłoszenie o konkursie

wzór oferty

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 88 oraz (71) 770 42 86 lub wysyłając zapytanie na adres: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl, paulina.gibek@dolnyslask.plInformacja:  Na pierwszej stronie oferty, w punkcie: „rodzaj zadania publicznego” należy wpisać: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”  oraz rodzaj zadania z zakresu kultury fizycznej znajdujący się w ogłoszeniu konkursowym.

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2015 r.- V TURA

W dniu 7 lipca 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 858/V/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizycznej w roku 2015, realizowanego przez organizacje pozarządowe.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 88 oraz (71) 770 42 86 lub wysyłając zapytanie na adres: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl,, paulina.gibek@dolnyslask.pl

Informacja:  Na pierwszej stronie oferty, w punkcie: "rodzaj zadania publicznego" należy wpisać: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"  oraz rodzaj zadania z zakresu kultury fizycznej znajdujący się w ogłoszeniu konkursowym.

UWAGA!! Termin składania ofert w konkursie – do 3 sierpnia 2015 r., do godz. 15.30

Treść uchwały

IV TURA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej realizowanych w 2015 roku

W dniu 8 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 407/V/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizycznej w roku 2015, realizowanego przez organizacje pozarządowe.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 88 oraz (71) 770 42 86 lub wysyłając zapytanie na adres: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl,, paulina.gibek@dolnyslask.pl
Informacja:  Na pierwszej stronie oferty, w punkcie: „rodzaj zadania publicznego” należy wpisać: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”  oraz rodzaj zadania z zakresu kultury fizycznej znajdujący się w ogłoszeniu konkursowym.

ogłoszenie o konkursie na 2015 rok
wzór oferty

III TURA

W dniu 12 marca 2015r  roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizycznej w roku 2015, realizowanego przez organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 88 oraz (71) 770 42 86 lub wysyłając zapytanie na adres: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl, paulina.gibek@dolnyslask.pl


ogłoszenie o konkursie na 2015 rok

Wzór oferty


II TURA

W dniu 15 grudnia 2014 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 6562/IV/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizycznej w roku 2015, realizowanego przez organizacje pozarządowe.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 88 oraz (71) 770 42 86 lub wysyłając zapytanie na adres: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl,, paulina.gibek@dolnyslask.pl

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

I TURA

W dniu 25 listopada 2014 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 6514/IV/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizycznej w roku 2015, realizowanego przez organizacje pozarządowe.


ogłoszenie o konkursie na 2015 rok

Wzór oferty

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 88 oraz (71) 770 42 86 lub wysyłając zapytanie na adres: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl, paulina.gibek@dolnyslask.pl
Informacja:  Na pierwszej stronie oferty, w punkcie „rodzaj zadania publicznego” należy wpisać: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”  oraz rodzaj zadania z zakresu kultury fizycznej znajdujący się w ogłoszeniu konkursowym (zadania od 1 do 11).