rozmiar czcionki: A | A | A

Nagrody Sportowe 2020

NAGRODY SPORTOWE

Z dniem 15 października 2018 r. weszła w życie Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość nagród sportowych dla: osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, organy gmin i powiatów województwa dolnośląskiego oraz działające na terenie województwa dolnośląskiego: kluby sportowe, związki sportowe, organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Wniosek o nagrodę Samorządu Województwa Dolnośląskiego składany przez podmiot, tj. klub, związek, organizację pozarządową działającą w dziedzinie kultury fizycznej i sportu należy podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji podmiotu.
Dokładne kryteria oraz wniosek dotyczący przyznawania nagród sportowych podane są w uchwale nr L/1774/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wraz z regulaminem: zasady przyznawania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały.

Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od wnioskodawcy składającego wniosek o przyznanie nagrody samorządu województwa dolnośląskiego za osiągnięte wyniki sportowe


Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  informuję, że:
1)    Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
2)    Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
3)    Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji procedury przyznania nagrody samorządu województwa dolnośląskiego za osiągnięte wyniki sportowe, w tym przekazania nagrody  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz w celu archiwizacji. Dane mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej;

4)    Nie będzie odbiorców  Pani/ Pana danych osobowych;  
5)    Pani/ Pana dane nie będą  przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z procedury przyznawania nagrody samorządu województwa dolnośląskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9)    Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest Wnioskodawca, tj: organ gminy/powiatu województwa dolnośląskiego lub klub/związek sportowy lub organizacja pozarządowa działająca w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;
10)    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi przyznanie i przekazanie nagrody;
11)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Formularz wniosku o nagrodę oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania/reprezentowaniu dolnośląskiego klubu oraz oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, które należy dołączyć do wniosku należy pobrać ze strony www.umwd - zakładka SPORT - Nagrody sportowe - dokumenty do pobrania:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/sport/nagrody-sportowe/dokumenty-do-pobrania/Uchwała Zarządy Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania nagród sportowych

Dodano: 04-07-2024

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania nagród sportowych

[więcej]

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania nagród sportowych

Dodano: 02-05-2024

W dniu 29 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 8671/VI/24 w sprawie przyznania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego .Sprawę prowadzi Wydział Sportu / Departament Sportu i Infrastruktury Sportowej  W załączeniu:Uchwała Zarządu Województwa z załącznikiem

[więcej]

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania nagród sportowych

Dodano: 25-03-2024

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania nagród sportowych

[więcej]

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania nagród sportowych

Dodano: 05-02-2024

W dniu 5 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 8129/VI/24 w sprawie przyznania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Uchwała Załącznik do uchwały

[więcej]

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania nagród sportowych

Dodano: 05-12-2023

W dniu 1 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 7856/VI/23 w sprawie przyznania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Uchwała Załącznik do uchwały

[więcej]

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania nagród sportowych Samorządu...

Dodano: 24-05-2023

W dniu 23 maja 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 6955/VI/23 w sprawie przyznania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]