rozmiar czcionki: A | A | A

Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w Programie Budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności w roku 2023

21.07.2023 11:38

Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w Programie Budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności w roku 2023

W dniu 13 lipca 2023 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę przyznającą pomoc finansową w formie dotacji celowej 17 jednostkom samorządu terytorialnego, na których terenie powstaną rowerowe parki umiejętności.


Program zakłada budowę tras rowerowych służących doskonaleniu techniki jazdy na rowerze górskim. Siedemnaście jednostek samorządu terytorialnego otrzyma na ten cel dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Na terenie każdego Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności znajdą się trasy i przeszkody, dostosowane do różnych grup wiekowych oraz ich umiejętności. W ramach inwestycji powstanie trasa główna o zróżnicowanej trudności, zawierająca co najmniej 10 różnych przeszkód terenowych, a także dodatkowe elementy, jak np.: trasy typu ‘single track’ i pump track, trasy pump mini (bezpieczne dla dzieci 4-7 lat) plac manewrowy, szatnia oraz oświetlenie trasy głównej i placu manewrowego.


W roku 2023 dofinansowanie otrzymają następujące jednostki samorządu terytorialnego:

1. Gmina Stoszowice –223 900,00 zł
2. Gmina Brzeg Dolny – 189 346,00 zł
3. Gmina Bardo – 202 248,00 zł
4. Powiat Lubin – 300 000,00 zł
5. Gmina Miejska Lubin - 300 000,00 zł
6. Gmina Miejska Lubań - 300 000,00 zł
7. Gmina Strzegom - 300 000,00 zł
8. Gmina Jaworzyna Śląska - 294 773,00 zł
9. Gmina Pęcław - 291 783,00 zł
10. Gmina Świdnica - 229 700,00 zł
11. Gmina Twardogóra - 156 889,00 zł
12. Gmina Sobótka - 299 301,00 zł
13. Gmina Ząbkowice Śląskie - 203 971,00 zł
14. Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - 296 022,00 zł
15. Gmina Siechnice - 300 000,00 zł
16. Gmina Milicz - 281 898,00 zł
17. Gmina Bielawa - 235 101,00 zł

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pod linkiem:

https://bip.dolnyslask.pl/a,130427,uchwala-w-sprawie-udzielenia-z-budzetu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji.html

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU "DOLNOŚLĄSKIE ROWEROWE PARKI UMIEJĘTNOŚCI"

Wydział Sportu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do Programu "Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności". Wnioski wraz z załącznikami można składać do 31 marca br. 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności.

 

TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SPORTOWE 2023

Wydział Sportu informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2023 rok. Wnioski wraz z załącznikami można składać do 31 stycznia br. 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "stypendia sportowe na 2023 rok": https://umwd.dolnyslask.pl/sport/stypendia-sportowe/stypendia-sportowe-na-2023-rok/

oraz

w podzakładce "dokumenty do pobrania": https://umwd.dolnyslask.pl/sport/sport00/dokumenty-do-pobrania/


Rozpoczynamy realizację programu inwestycyjnego „Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności”

Podczas konferencji „Sport w perspektywie roku 2023 – wyzwania i planowane działania”,  która odbyła się 29-30 listopada 2022 r. w  Dolnośląskim Centrum Sportu w Jakuszycach członek zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda ogłosił rozpoczęcie realizacji w latach 2023-2024 programu inwestycyjnego budowy „Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności”.
Program zakłada stworzenie torów do kolarstwa górskiego /terenowej jazdy na rowerze służących do nauki lub doskonalenia techniki jazdy, prowadzenia szkółek i treningów dla adeptów kolarstwa MTB i poprawy bezpieczeństwa jazdy na rowerze.

Program skierowany jest do dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego.
Zapraszamy do zapoznania się z „Wytycznymi i standardami do projektowania elementów technicznych tras MTB-XC”.

Szczegóły w zakładce Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności.Informacja dotycząca granicznego terminu składania wniosków o nagrodę sportową

Wydział Sportu informuje, iż graniczny termin składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe upływa z dniem 31 października 2022 roku (§ 5 ust. 6 Regulaminu przyznawania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego). Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 5 ust. 7 wnioski dotyczące wyników sportowych osiągniętych w okresie październik - grudzień 2022 mogą być składane do 31 grudnia 2022.

Dokładne kryteria i zasady przyznawania nagród sportowych podane są w uchwale nr L/1774/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Formularz wniosku o nagrodę oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, które należy dołączyć do wniosku można pobrać ze strony www.umwd.pl --> zakładka SPORT --> Nagrody sportowe --> Dokumenty do pobraniaKONSUTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA LATA 2022-2030 – SPOTKANIE KONSULTACYJNETrwają konsultacje społeczne nowego Programu Rozwoju Sportu dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030.  
             W ramach konsultacji społecznych 30 sierpnia (wtorek) o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne programu w sali 510 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu.
            Spotkanie ma charakter otwarty.

Program określa katalog priorytetowych celów i działań związanych z rozwojem sportu na Dolnym Śląsku na najbliższe lata.  
Jest to dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, uszczegóławiający zapisy „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030”.
Program może być wskazówką przy opracowywaniu lokalnych programów rozwoju przez dolnośląskie JST, zgodnych z działaniami strategicznymi województwa oraz stanowić inspirację dla różnych organizacji działających w obszarze sportu, w tym klubów i związków sportowych.
Z projektem programu można zapoznać się w zakładce Program Rozwoju Sportu Województwie Dolnośląskim 2022-2030.

Osoby zainteresowane zapraszamy do lektury i uczestnictwa w spotkaniu.   
Uwagi do programu można zgłaszać w trakcie spotkania, jak również mailowo na adres: sport@dolnyslask.pl, przy pomocy formularza, do dnia 2 września 2022 r.        
 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu pn. „Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego 2022-2030”


Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 18 pkt 3 i 19a ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu pn. „Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030”, trwających w dniach 28 lipca – 2 września 2022r.
W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu pn. „Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030”. Projekt dokumentu wraz z formularzem do zgłaszania uwag został zamieszczony na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce SPORT, podzakładce „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”. Wypełnione i podpisane formularze prosimy wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej: sport@dolnyslask.pl do dnia 2 września 2022 r. W tytule listu/maila proszę wpisać „konsultacje społeczne Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030 – Wydział Sportu”. Uwagi będzie można również zgłaszać podczas planowanych spotkań konsultacyjnych.
Podczas konsultacji przewidziane sam.in. spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi w minimum 1 miejscowości Dolnego Śląska, w tym we Wrocławiu. Terminy spotkań zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce SPORT, podzakładce „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na zrównoważonym rozwoju sportu na Dolnym Śląsku.


Formularz zgłaszania uwag

Projekt Programu Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego 2022-2030

Nabór wniosków - stypendia sportowe na 2022 rok

Wydział Sportu informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2022 rok. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "stypendia sportowe na 2022 rok": https://umwd.dolnyslask.pl/sport/stypendia-sportowe/stypendia-sportowe-na-2022-r/

oraz w podzakładce "dokumenty do pobrania": https://umwd.dolnyslask.pl/sport/sport00/dokumenty-do-pobrania/


Informacja dotycząca granicznego terminu składania wniosków o nagrodę sportową

Wydział Sportu informuje, iż graniczny termin składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe upływa 26 listopada 2021 roku (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu).

Dokładne kryteria i zasady przyznawania nagród sportowych podane są w uchwale nr L/1774/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
 Formularz wniosku o nagrodę oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, które należy dołączyć do wniosku można pobrać ze strony www.umwd.pl --> zakładka SPORT --> Nagrody sportowe --> Dokumenty do pobrania

Zmiana sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informujemy, ze zgodnie z Uchwałą Nr 4444/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2021 r. nastąpiła zmiana sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obowiązująca uchwała porządkuje proces przyznawania dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dostosowując go do aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a ponadto daje możliwość bezpiecznych rozwiązań przy składaniu ofert (podpis osobisty).
Treść uchwały publikujemy w załączniku.

Uchwała Zarządu Województwa

Zmiany organizacyjne

W związku ze zmianą Regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego informujemy, że od dnia 20 kwietnia 2021 roku komórką organizacyjną i merytoryczną ds. sportu jest Wydział Sportu w Departamencie Sportu i Infrastruktury Sportowej.

Bezpłatne badania boisk ze sztuczną trawą

Ministerstwo Sportu oferuje możliwość bezpłatnego badania  boisk ze sztuczną trawą pod kątem jakości stosowanych na tych boiskach granulatów.

Wszelkie informacje na temat planowanego pilotażowego badania znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/sport/aktualizacja-informacji-o-bezplatnych-badaniach-boisk-ze-sztuczna-trawa

Aktywny Dolny Śląsk 2020

Rozpoczyna się V edycja Dolnośląskiego budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk.

Projekt rozpoczną spotkanie zorganizowane w 4 dolnośląskich miastach: Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, jednym z obszarów tematycznych, do którego można zgłaszać projekty realizacji zadań jest sport.

Szczegóły dotyczące terminów i zgłoszeń na spotkania znajdą Państwo tutaj: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/spotkania-na-temat-dolnoslaskiego-budzetu-obywatelskiego-legnica-wroclaw-jelenia-gora-wa/

Strona poświęcona  dolnośląskiemu budżetowi obywatelskiemu: https://aktywny.dolnyslask.pl/index.php/aktualnosci/

Zapraszamy do udziału. 

UMIEM PŁYWAĆ 2020


Informujemy, że do  dnia 31 stycznia 2020 roku dolnośląskie gminy mogą zgłaszać swój udział do programu „Umiem Pływać”.

Realizacja programu rozpocznie się 1 lutego 2020 r.  (działania organizacyjne).

Deklarację proszę przesyłać: mailowo w formie skanu na adres: paulina.gibek@dolnyslask.pl lub pocztą na adres Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pełna realizacja programu uzależniona jest od ostatecznej ilości zgłoszonych wniosków.

Informacja dotyczące programu można uzyskać pod tel. (071) 770-42-86.

W załączeniu formularz zgłoszeniowyMateriały ze szkolenia

Poniżej zamieszczamy materiały szkoleniowe ze spotkania 18 grudnia 2019 roku w sprawie nowych wzorów ofert:


Instrukcja nowa oferta sport
Jak napisać ofertęSpotkanie dla organizacji pozarządowych dotyczące wypełniania i składania ofert w otwartych konkursach realizowanych przez Wydział Sportu Urzędu Marszałkowskiego

Zapraszamy do udziału w spotkaniu  dotyczącym wypełniania i składania ofert w otwartych konkursach realizowanych przez Wydział Sportu Urzędu Marszałkowskiego.


Spotkanie odbędzie się w dniu 18 grudnia o godzinie 10:00 w sali 510 Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzyńskiej 21/23.

Tematem spotkania będzie instrukcja właściwego wypełniania dokumentów, omówienie wymogów formalnych, pokazanie najczęściej popełnianych błędów oraz prezentacja założeń otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku.

Prosimy o zgłaszanie swojej obecności na adres mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, joanna.imiela@dolnyslask.pl lub jadwiga.marciniec@dolnyslask.pl do dnia 16 grudnia br. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko oraz nazwę organizacji/stowarzyszenia sportowego.

W spotkaniu może uczestniczyć  80 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzeniem możliwości udziału w szkoleniu będzie mail zwrotny wysłany na adres zgłoszenia.

Informacja dotycząca sprawozdawczości z realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

Szanowni Państwo,

przypominamy, że dla zadań realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed 1 marca 2019 roku obowiązuje wzór sprawozdania określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku.
Dotyczy to następujących otwartych konkursów ofert:
I Tura - konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019r. – ogłoszony 11 grudnia 2018 r.
II Tura - konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku – ogłoszony 11 lutego 2019 r.
III Tura – konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku – Poprawa bazy sportowej – ogłoszony 18 lutego 2019 r.


Konsultacje "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok"

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok". Konsultacje projektu będą trwały od 16 sierpnia do 1 września br.

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku. Uwagi i propozycje do Programu można zgłaszać za mocą formularza zamieszczonego, wraz projektem ww. dokumentu, na stronie UMWD w zakładce „organizacje pozarządowe” – aktualności http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacja-6/DBO-ADŚ - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 11 czerwca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadań w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk. Szczegóły znajdziecie Państwo pod linkiem: https://aktywny.dolnyslask.pl/index.php/oglaszamy-konkurs-na-wybor-realizatorow-zwycieskich-projektow/

Po ponownej weryfikacji głosów zmianie uległa lista rankingowa zwycięskich projektów. Aktualną listę projektów znajdziecie Państwo pod linkiem: https://aktywny.dolnyslask.pl/index.php/informacja-o-zmianie-wynikow-glosowania/

 Finał Programu Upowszechniania Piłki Siatkowej

1 czerwca br. w GOSiR Twardogóra odbył się turniej finałowy Programu Upowszechniania Piłki Siatkowej. Ponad 200 dziewczynek ze szkół podstawowych w 17 ośrodkach na Dolnym Śląsku rywalizowało w trzech kategoriach: "dwójki" klasy IV, "trójki" klasy V, "czwórki" klasy VI.
Zwycięzcami klasyfikacji generalnej Programu Upowszechniania Piłki Siatkowej w sezonie 2018/2019 zostały dziewczynki z UKS "Dwójka" Milicz prowadzone przez trener Małgorzatę Moryson-Krzyżańską, drugie miejsce zajęły zawodniczki trenera Karola Bernatka ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Miękini, trzecie miejsce zajęły dziewczynki z UKS "Sokoliki" Janowice Wielki pod wodzą trenera Piotra Lesińskiego. MVP całych rozgrywek została Weronika Świerad z Twardogóry.
Nagrody w turnieju wręczali Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego Pan Jarosław Maroszek, burmistrz Miasta Twardogóra Pan Paweł Czuliński, przedstawiciel klubu Volley Wrocław Pan Dariusz Gintowt oraz zawodniczki pierwszego zespołu Volley Wrocław Anna Łozowska i Roksana Irzemska, a także złote medalistki tegorocznych Mistrzostw Polski Młodziczek wywodzące się z Programu:  Aleksandra Gołębiowska i Dominika Wilczyńska.

Program Upowszechniania Piłki Siatkowej jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wyniki głosowania w IV edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk

Informujemy, że już są wyniki głosowania w IV edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk, które dostępne są pod linkiem:
https://aktywny.dolnyslask.pl/budzet/wyniki-glosowania-2019

Kolejny etap realizacji budżetu obywatelskiego to wyłonienie w drodze otwartego konkursu ofert realizatorów projektów, które wygrały w głosowaniu. Realizatorem konkursu będzie Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Głosowanie na projekty z Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk!

Rozpoczęło się głosowanie na projekty złożone przez mieszkańców województwa dolnośląskiego w ramach IV edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk. Głosowanie potrwa do 26.05 do godz. 23:59.

Do etapu głosowania przeszły 162 projekty, w tym:
- ze sportu – 62 projekty,
- z turystyki – 16 projektów,
- z kultury – 41 projektów,
- działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami – 16 projektów,
- rozwój społeczeństwa obywatelskiego – 11 projektów,
- na rzecz seniorów – 12 projektów,
- wsparcie rzemiosła - 4 projekty.

Kto może głosować?
Każdy mieszkaniec województwa dolnośląskiego, który w dniu oddania głosu ma ukończone 16 lat.

Jak mogę oddać głos?
1.    Wejdź na stronę: https://aktywny.dolnyslask.pl/budzet/karta-glosowania-2019/
2.    Z każdego zakresu tematycznego wybierz projekt, na który chcesz zagłosować (w sumie możesz wybrać 7 projektów, bo jest 7 zakresów tematycznych).
3.    Wpisz swoje imię i nazwisko, kod pocztowy (weryfikujemy czy jesteś mieszkańcem województwa dolnośląskiego), PESEL (weryfikujemy czy masz ukończone 16 lat), nr telefonu (na ten numer wyślemy kod weryfikacyjny – ten numer telefonu może zostać wykorzystany tylko 1 raz).
4.    Potwierdź, że nie jesteś robotem.
5.    Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6.    Kliknij przycisk ODDAJ GŁOS.
7.    W przeglądarce pojawi się nowe okno do wpisania kodu weryfikacyjnego.
8.    Na podany numer telefonu zostanie wysłany bezpłatny SMS z kodem weryfikacyjnym.
9.    Wpisz kod weryfikacyjny w przeznaczonym do tego polu, masz na to 2 minuty.
10.    Po wpisaniu kodu, kliknij przycisk POTWIERDŹ GŁOS.
11.    Brawo Twój głos został oddany!

Ile głosów mogę oddać?
Jedna osoba może oddać tylko 1 głos.

Jeżeli w danym obszarze i subregionie został zgłoszony tylko 1 projekt, czy on automatycznie wygrywa?
Nie, taki projekt musi otrzymać przynajmniej 1 głos.

Czy ilość oddanych głosów będzie widoczna na stronie na bieżąco?
Nie, wyniki głosowania zostaną udostępnione dopiero po zakończeniu głosowania.

Co zrobić gdy pojawią się problemy techniczne podczas głosowania?
Pisz do nas na adres: aktywny@dolnyslask.pl
lub dzwoń pod numer 71 770 40 84 lub 71 770 40 77 (telefony są czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30)


Nowe wzory ofert i sprawozdań

Wydział Sportu informuje, że w związku z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (poz. 2057) oraz Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (poz. 2055) obowiązują nowe wzory ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

Nowe wzory dostępne są w zakładce „pliki do pobrania” w folderach dotyczących otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego zgodnego z art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.


Jednocześnie informujemy, że dla zadań realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed 1 marca 2019 roku obowiązuje wzór sprawozdania określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku.Ruszył nabór do IV edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk

Od 1 do 14 kwietnia br. na stronie na stronie https://aktywny.dolnyslask.pl/budzet/zglos-projekt-2019/ dostępny jest formularz on-line, który umożliwia składanie wniosków do budżetu. W tegorocznej odsłonie Aktywnego Dolnego Śląska wnioski składać można w ramach siedmiu dziedzin tematycznych, wśród których znajduje się m.in. sport., w podziale na pięć subregionów: legnicki, wałbrzyski, jeleniogórski, wrocławski i miasto Wrocław. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 20 tys.zł. Zachęcamy do składania wniosków na działania sportowe.

Spotkania dotyczące IV edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk

Drugie z cyklu czterech spotkań odbędzie się w Legnicy w dniu 29 marca br. (piątek) w godz. 10:00-13:00 w Zamku Piastowskim, pl. Zamkowy 1, sala 203, II p.
Kolejne spotkania odbędą się w Wałbrzychu 4 kwietnia oraz w Jeleniej Górze 5 kwietnia. Dodatkowe informacje dotyczące tych dwóch miast będą publikowane osobno.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 27 marca br. do godz. 12.00 na adres e-mail: mateusz.makarewicz@umwd.pl

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie.

IV EDYCJA PROGRAMU AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK – spotkania informacyjne

Przed nami IV edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk.
Jedną z części programu są ponownie projekty sportowe.
Chcąc przybliżyć tegoroczną edycję Aktywnego Dolnego Śląska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie, którego głównym celem będzie zaznajomienie ze szczegółami przebiegu przedsięwzięcia.
Spotkanie odbędzie się w dniu 26 marca br. (wtorek) w godz. 10:00-13:00 w sali nr 510, V p. w budynku przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej).
Będzie to pierwsze z czterech spotkań. Kolejne odbędą się w Wałbrzychu 29 marca, Legnicy i Jeleniej Górze w terminach późniejszych, o których informacje będą na bieżąco publikowane.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 22 marca br. do godz. 12.00 na adres e-mail: mateusz.makarewicz@umwd.pl  

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń.  


Zmiany organizacyjne

W związku ze zmianą Regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego informujemy, że od dnia 23 listopada 2018 roku komórką organizacyjną ds. sportu jest Wydział Sportu w Departamencie Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy.

Nowy regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Z dniem 22 listopada 2018 r. wchodzi w życie Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały.
Dokładne kryteria oraz wniosek dotyczący przyznawania stypendiów sportowych podane są w uchwale nr LII/1880/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wraz z regulaminem przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Szczegóły w zakładce Stypendia sportowe.

Nowy regulamin przyznawania nagród sportowych Samorządu Wojeództwa Dolnośląskiego

z dniem 15 października 2018 r. wchodzi w życie Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość nagród sportowych dla: osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Szczegóły w zakładce Nagrody Sportowe 2018.

Konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Szczegóły w materiałach poniżej:

Uchwała Zarządu Województwa

Załącznik nr 1 – Regulamin

Załącznik nr 2 – formularz do uwag

Formularz do uwag w wersji edytowalnej (WORD)


 

Konsultacje projektu Regulaminu przyznawania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu Regulaminu przyznawania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Szczegóły w materiałach poniżej:

Uchwała Zarządu Województwa

Załącznik nr 1 - Regulamin

Załącznik nr 2 - formularz do uwag

Formularz do uwag w wersji edytowalnej (WORD)

LOTTO Strzegom Horse Trials: wielka jeździecka gala już wkrótce w Morawie

Emocjonująca walka o Puchar Narodów, wielkie sportowe nazwiska, wybitne konie, pokazy kaukaskiej woltyżerki i sporo atrakcji dla całej rodziny -  tak w skrócie zapowiada się program zbliżających się zawodów LOTTO Strzegom Horse Trials.

Zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego odbywają się na hipodromie w Morawie już od 16 lat. WKKW, nazwany także jeździeckim triatlonem, jest jednym z najbardziej widowiskowych sportów konnych. Wywodzi się z tradycji wojskowej i nawiązuje do bogatej w Polsce historii kawalerii.

Przez cztery dni zawodów, od 28 czerwca do 1 lipca jeździeckie pary wystartują w dziewięciu konkursach międzynarodowych i krajowych o różnym stopniu trudności. Tegoroczna rywalizacja w Pucharze Narodów będzie jednocześnie testem nowego formatu olimpijskiego, który ma obowiązywać na igrzyskach w Tokio w 2020 roku. Nowe zasady dotyczą przede wszystkim składu reprezentacji narodowych. Nowe przepisy mają sprawić, aby więcej drużyn mogło współzawodniczyć w konkursie, a ich zmagania były dla kibiców jeszcze bardziej ekscytujące.

Dziewięć konkursów, cztery dni, trzy próby

W czwartek i piątek zawodnicy rozpoczną rywalizację w ujeżdżeniu. Podczas pierwszej próby elegancko ubrani jeźdźcy i amazonki wykonają oceniany przez sędziów program w stępie, kłusie i galopie. Cross, czyli bieg z przeszkodami w pełnym galopie, najbardziej spektakularna próba zostanie rozegrany w sobotę i w niedzielę. Na trasie crossu sporo niespodzianek: pojawi się kilka niewielkich wzniesień, nowe przeszkody oraz przeszkoda wodna dla zawodników klas krajowych. Ostateczna rozgrywka i wyłonienie zwycięzców nastąpią w niedzielę podczas konkursów skoków przez przeszkody i crossu. Zawodnicy będą musieli wykazać się szczególną dokładnością na parkurze, bo nawet lekkie potrącenie przeszkody przez konia powoduje zrzutkę lub wyłamanie, a w konsekwencji punkty karne. Emocje będą zatem towarzyszyć widzom aż do ostatniej minuty zawodów.

Kaukaska dżygitówka i „Polska smakuje”

Poza emocjami sportowymi na widzów czekają efektowne akrobacje kaskaderskie, pokazy jeździeckie, atrakcje dla całych rodzin i oraz bogata strefa wystawców pod marką „Polska smakuje”.
W niedzielę swoje umiejętności woltyżerskie zaprezentują kaskaderzy w pokazie wywodzącej się z Kaukazu dżigitówki. Wykonają zapierające dech w piersiach, niezwykle efektowne akrobacje na galopującym koniu: zeskakiwanie i przeskakiwanie przez konia, obroty na koniu, podnoszenie leżącej na ziemi czapki, czy też zwisanie z boku konia.

Program

Czwartek, 28.06.2018
Ujeżdżenie

Piątek, 29.06.2018
Ujeżdżenie

Sobota, 30.06.2018
Cross country
Skoki

Bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie
Mini ZOO

Niedziela, 01.07.2018
Cross country
Skoki

Pokazy kaskaderów konnych
Bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie
Mini ZOO
Przejażdżki na kucykach

Szczegóły na stronie: http://www.strzegomhorsetrials.pl/pl/index.php
Aktywny Dolny Śląsk - otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku.
Konkurs obejmuje realizacje zadań publicznych wyłonionych w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk – budżet sportowo-turystyczny”.
Publikujemy uchwałę, treść ogłoszenia konkursowego, wzór oświadczenia o rozliczeniu dotacji, zaświadczenie o posiadanym koncie bankowym oraz wzór oferty.
Konkurs realizuje Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zapraszamy do skorzystania z porad z Regionalnego Punktu Doradczego dla organizacji pozarządowych. Na spotkanie z doradcą, p. Karoliną Furmańską, można umówić się, dzwoniąc pod nr 71 770 40 76 lub wysyłając wiadomość na adres: doradztwo_ngo@umwd.pl. Umawiając się na spotkanie, proszę powołać się na projekt „Aktywny Dolny Śląsk”.
Nasz doradca dostępny jest w poniedziałki i czwartki w godz. od 9.00 do 14.00.
Adres Punktu:
Regionalny Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych
ul. Walońska 3–5  (pok. 701A),
50–413 Wrocław

Uchwała Zarządu Województwa

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

Wzór oświadczenia o rozliczeniu dotacji

Zaświadczenie o posiadaniu konta bankowego

Instrukcja wypełniania oferty


Konkurs "W stronę Odry"

W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 2018 roku rokiem Odry Zarząd Województwa ogłosił 28 lutego 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z Odrą, jej dopływami i innymi akwenami. W konkursie można składać oferty, które dotyczą  popularyzacji i upowszechniania aktywności sportowych i rekreacyjnych związanych ze środowiskiem wodnym. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie imprez, zawodów sportowych i cyklicznych zajęć na Odrze, jej dopływach, akwenach i zbiornikach oraz dolnośląskich rzekach, a także popularyzację różnych sportów wodnych oraz aktywności uprawianych w bezpośredniej bliskości wody 
Zadania będzie można realizować w terminie od 26  kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 roku.
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Nabór na konkurs: 2- 23 marca 2018 r.
Wszystkie szczegóły ogłoszenia konkursowego można znaleźć pod tym linkiem:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/sport/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenia-o-konkursach/2018-rok/
PROGRAM UMIEM PŁYWAĆ 2018

Informujemy, że w 2018 roku będziemy realizować na Dolnym Śląsku kolejną edycję programu „Umiem pływać” .

Zgłoszenia gmin do programu będą przyjmowane do dnia 31 stycznia 2018 r.
Deklarację udziału można przesyłać mailowo w formie skanu na adres: paulina.gibek@dolnyslask.pl lub pocztą na adres Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Pełna realizacja programu uzależniona jest od ostatecznej ilości zgłoszonych wniosków.

Formularz zgłoszenia do programu


Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności

Informujemy, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności. W ramach OSA wnioskodawcy mogą zaplanować m.in.: street workout park/kalistenika, skatepark, parkour, trampoliny, dodatkowe place zabaw, miniboiska, boiska plażowe, boiska do sportów ulicznych, rozbudowane strefy relaksu, w tym również o charakterze sezonowym, tory bmx, pumptrack, zewnętrzne ścianki wspinaczkowe etc.

Informacja o programie znajduje się tutaj:

https://www.msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/program-otwartych-stref/7642,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html

Środki na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w ramach "Dolnosląskiego Funduszu Odrzańskiego 2018"

Informujemy, iż w ramach ogłoszonego programu „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” można ubiegać się także o dotację celową na realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, np. boiska do siatkówki, place zabaw, miejsca wodowania i wyciągania kajaków oraz innego sprzętu pływającego, przenoski przy przeszkodach na szlakach wodnych, zejścia do wody, miejsca etapowe (węzłowe), szlaki wodne, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu pływającego, slipy dla łodzi.

Informacja o konkursie znajduje się tutaj:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/wwwdfo2018dolnyslaskpl/