rozmiar czcionki: A | A | A

Raporty:

Dobre praktyki partycypacji publicznej w Polsce, Katarzyna Borczyk, Daniel Jachimowicz, Wojciech Nalepa. EIRO Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego

Pod lupą ngo.pl: Czy tu zaszła zmiana? Sektor społeczny w XXI wieku. Stowarzyszenie Klon/Jawor

Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002–2022. Stowarzyszenie Klon/Jawor

dr hab. Halina Waniak-Michalak, Raport z badania ankietowego "Modele działania organizacji pozarządowych w pandemii"

Damian Wojciech Dudała i Mateusz Muszyński, Raport z realizacji art. 12 UoDPPiW w wybranych samorządach w latach 2018–2020

Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021, Stowarzyszenie Klon/Jawor.

2020. Organizacje pozarządowe wobec pandemii. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor.

2018. Kondycja organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Filip Pazderski, Indeks poziomu rozwoju i stabilności organizacji obywatelskich w Polsce w 2018 r., Instytut Spraw Publicznych.

Filip Pazderski, Indeks poziomu rozwoju i stabilności organizacji obywatelskich w Polsce w 2017 r., Instytut Spraw Publicznych.

O partycypacji. Podsumowanie badań i analiz dotyczących partycypacji obywatelskiej w Polsce, Pracowania Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, 2016 r.

Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa 2015 r.

Raport podsumowujący "Badanie socjologiczne funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska" sporządzony na zlecenie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach projektu „Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”, Wrocław 2011.

Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego

Organizacje pozarządowe na Dolnym Śląsku. Raport z badań w 2008 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku

Marek Rymsza, Piotr Frączak, Ryszard Skrzypiec, Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym

Publikacje:

Przewodnik po Dolnośląskich Przedsiębiorstwach Społecznych

Marcela Wasilewska, Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007–2013. Przewodnik, wydanie II

Marcela Wasilewska, Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007-2013. Przewodnik, wyd. I


Publikacje dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

"Ewaluacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego za lata 2014–2015. Raport z badań 2016"
Publikacja powstała w ramach oferty złożonej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

"Za darmo nie robię - wolontariat drogą do sukcesu"
Publikacja powstała w ramach oferty złożonej przez Stowarzyszenie Instytut Edukacyjno - Badawczy pn. Za darmo nie robię - wolontariat drogą do sukcesu.

"Dolnośląski Niezbędnik Obywatelski"
Folder informacyjny powstał w ramach oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle´a pn. "Edukacja obywatelska na temat prawa do dostępu do informacji publicznej jako podstawie funkcjonowania organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego".

"Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku 2012"
Publikacja powstała w ramach oferty złożonej z art. 19a przez Stowarzyszenie "Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku".

Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku. Europejska koncepcja i polska praktyka w rozwoju regionalnym".
Publikacja powstała w ramach oferty złożonej przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych pn. "Gender – trudne równania".

„Dolnośląska Akademia Gender”
"Poradnik równościowy" powstał w ramach oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Grejpfrut" pn. "Dolnośląska Akademia Gender".
Publikacja "Poradnik równościowy" opracowany przez Fundację "Grejpfrut", zajęła I miejsce w konkursie „Media równych szans”, w kategorii "Najlepsze opracowania podręczników trenerskich, materiałów szkoleniowych, uwrażliwiających przedstawicieli i przedstawicielek mediów na problem dyskryminacji", ogłoszonym przez Pełnomocniczkę Rządu do Spraw Równego Traktowania w październiku 2012 r.

Dolnośląska Akademia Samorządowa
Rekomendacje powstałe w ramach oferty złożonej przez Fundację na Rzecz Kultury OTTENBREIT pn. "Edukacja obywatelska a działania strażnicze w Powiecie Wrocławskim. Usprawnianie dostępu do informacji publicznej Dolnoślązaków. Dolnośląska Akademia Samorządowa".

„Akademia Aktywnych Liderów i Liderek”
Poradnik powstał w ramach oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Grejpfrut" pn. "Akademia aktywnych liderów i liderek".

Raport z dostępu do informacji publicznej na Dolnym Śląsku
Raport powstał w ramach oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Grejpfrut" pn. "Raport z dostępu do informacji publicznej na Dolnym Śląsku".

"Homofobia – jak jej przeciwdziałać"?
Badanie przeprowadzone
w ramach oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Grejpfrut" pn. "Profesjonalizacja polityki równościowej na Dolnym Śląsku".

BAZA DOLNOŚLĄSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ POLITYKI RÓWNOŚCIOWEJ
Baza powstała w ramach realizacji zadania publicznego pn. "Wsparcie rozwoju polityki równościowej na Dolnym Śląsku" realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "GREJPFRUT".