rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 r.”

02.06.2021 13:20 13:20

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 r.”

Konsultacje będą trwały w okresie od 7.06.2021 r. do 30.06.2021 r.

Formularze z uwagami do projektu Programu można składać: osobiście, drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na platformie ePUAP.


Uchwała nr 3791/VI/2020 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. z załącznikami


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3791/VI/2020 [wersja dostępna]


Załącznik nr 1 do uchwały nr 3791/VI/2020 [wersja dostępna]


Załącznik nr 2 do uchwały nr 3791/VI/2020 [wersja dostępna]