rozmiar czcionki: A | A | A

UWAGA! Od marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Załącznik nr 1 (oferta)
Załącznik nr 2 (oferta - regranting)
Załącznik nr 3 (umowa)
Załącznik nr 4 (umowa - regranting)
Załącznik nr 5 (sprawozdanie)
Załącznik nr 6 (sprawozdanie - regranting)


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY

-----------------------------------------------------------------

Odpis z KRS-u przez internet

Wyjaśniając wszelkie wątpliwości przypominamy, że odpis z KRS-u uzyskany poprzez bezpłatną usługę internetową umożliwiającą przeglądanie i wydruk aktualnego odpisu z KRS-u ma taką samą moc prawną, co dokument otrzymany w sądzie.

Jak skorzystać bezpłatnej usługi internetowej umożliwiającej przeglądanie i wydruk aktualnego odpisu z KRS-u?

1. Wchodzimy na stronę bezpłatnej usługi internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu umożliwiającej przeglądanie i wydruk aktualnego odpisu z KRS-u.
2. Zaznaczamy właściwy rejestr (Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ).
3. Znając numer KRS wpisujemy go we właściwe pole (nie trzeba już wtedy podawać żadnych innych informacji) albo podajemy dane organizacji.
4. Przepisujemy kod z obrazka i naciskamy na przycisk Szukaj.
5. Poniżej przycisku Szukaj pojawi się lista (zazwyczaj zawierająca jedną pozycję) z wynikami wyszukiwania. W ostatniej kolumnie Dane szczegółowe znajduje się Wyświetl, po kliknięciu na które zostaną wyświetlone szczegółowe dane szukanej organizacji.
6. Po naciśnięciu na przycisk Pobierz wydruk otrzymamy dostęp do pliku pdf, który możemy zapisać lub wydrukować.

Zapraszamy do zapoznania się z  informacjami o ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konkursach ofert na realizację zadań publicznych (pełna informacja znajduje się na stronie BIP UMWD zakładka "Ogłoszenia o konkursach") oraz oraz ich rozstrzygnięciach (pełna informacja znajduje się na stronie BIP UMWD zakładka "Wyniki konkursów"), jak również z informacjami o konkursach i dotacjach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez inne podmioty.

-----------------------------------------------------------------------