rozmiar czcionki: A | A | A

LIKWIDACJA OBSZARÓW WYKLUCZENIA INFORMACYJNEGO I BUDOWA DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI SZKIELETOWEJ.


Przedmiotem projektu, jest budowa regionalnej Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej (DSS) - rozległej i wydajnej światłowodowej sieci szkieletowej, zlokalizowanej na terenach wiejskich i małych miast. Projekt nie obejmuje budowy sieci dostępowej. Zasięg i wydajność sieci umożliwi operatorom sieci dostępowych oferowanie usług na terenie wszystkich powiatów Województwa.
Projekt zakłada umożliwienie Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz mieszkańcom regionu dostępu do usług szerokopasmowego Internetu. Dostęp ten będzie realizowany poprzez inwestycję prowadzoną w dwóch głównych etapach:
Etap 1 obejmuje zbudowanie przez Województwo redundantnej infrastruktury światłowodowej w postaci sieci szkieletowej i dystrybucyjnej. Sieć w warstwach szkieletowej i dystrybucyjnej będzie tworzona poprzez budowę własnej infrastruktury oraz dzierżawę kanalizacji kablowej.
Etap 2 obejmuje wyłonienie podmiotu zarządzającego stworzoną infrastrukturą - zakłada się powołanie operatora infrastruktury.