rozmiar czcionki: A | A | A

Stały komunikat

Dodano: 12-10-2023

Województwo Dolnośląskie, wyłączny właściciel infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej (dalej: „DSS”) w ramach udzielonej koncesji na czas określony powierzyło spółce DSS Operator S.A. (dalej „Operator Infrastruktury DSS”, „Operator”) zarządzanie siecią DSS, w tym świadczenie na bazie tej infrastruktury usług hurtowych operatorom sieci dostępowych w celu likwidacji obszarów wykluczenia informacyjnego. W szczególności udzielona Operatorowi koncesja nie obejmuje uprawnień do...

[więcej]