rozmiar czcionki: A | A | A

Komunikat za okres 1,2Q 2021

22.07.2021 12:00

Informacja o działalności Operatora infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej firmy DSS Operator S.A. w I-II kw. 2021r.

1.    Działalność Operatorska na rynku CPPC i ISP.

W I i II kwartale 2021 r. Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej kontynuował współpracę z beneficjentami programu POPC w  ramach projektów,  które obecnie są realizowane na terenie Dolnego Śląska. Operator Infrastruktury podejmując współpracę z wszystkimi beneficjentami projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), skonfigurował sieć DSS zgodnie z zawartymi Umowami. Przyjęte koncepcje realizacji usług przełożyły się na terminowe przekazywanie usług do eksploatacji. Zaangażowanie Operatora Infrastruktury w tworzenie koncepcji wykorzystania infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej na potrzeby budowy sieci POPC umożliwia  połączenie fizyczne i logiczne nowych sieci POPC z dowolnym operatorem sieci dostępowej (ISP). Udostępnienie infrastruktury DSS i odpowiednia rekonfiguracja sieci, w tym uruchamianie nowych węzłów dostępu do sieci DSS, daje możliwość lokalnym ISP zbudowania nowej oferty dla końcowych odbiorców usług i uzyskania dostępu hurtowego do infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci POPC. Dla lokalnych i krajowych operatorów jest to doskonała możliwość świadczenia swoim klientom usług dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz usług powiązanych, rozszerzając tym samym swoje portfolio oraz zakres terytorialny świadczonych usług.

2.    Działalność Operatorska – utrzymanie sieci.

    DSS OPERATOR S.A. jako Operator Infrastruktury zaangażowany jest w wiele przedsięwzięć realizowanych przez inne podmioty, uzgadniając projekty budowlane i pełniąc nadzory związane z robotami w zbliżeniu i kolizji do DSS. Duża liczba rozpoczętych i realizowanych na terenie Dolnego Śląska inwestycji, m.in. rewitalizacje linii kolejowych prowadzonych w szczególności przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, budowa Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej GSM-R, WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław etc., powodują, iż Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej jest aktywny  jako strona wydająca warunki techniczne, uzgadniająca projekty i pełniąca nadzory podczas realizacji tych inwestycji w zbliżeniu lub kolizji z  infrastrukturą Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.

3.        Rozwój usług na rynku JST.
W I oraz II kwartale 2021 r. Operator Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej angażował się w  zadania mające na celu rozszerzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), które wykorzystują tę sieć w swojej codziennej działalności. Zgodnie z założeniami Operatora Infrastruktury, intensywna praca w tym zakresie przyniosła oczekiwane efekty, co pozwoliło prolongować kontrakty z JST na kolejne lata.
Operator Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej sukcesywnie prowadzi kampanię informacyjną wśród JST z terenu Dolnego Śląska, mającą zachęcić je do współpracy oraz do korzystania z zasobów tej sieci - wybudowanej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i rozbudowywanej staraniem Operatora Infrastruktury - stwarzającej im jednocześnie możliwość usprawnienia własnej działalności oraz poprawy jakości i rozszerzenia zakresu świadczonych przez nie e-usług dla lokalnych społeczności.

Plany współpracy i rozwoju:

DSS Operator S.A. jako Operator Infrastruktury DSS będzie podejmować w najbliższym czasie działania mające na celu:

- promocję wśród ISP możliwości wykorzystania sieci DSS do hurtowego dostępu telekomunikacyjnego do sieci realizowanych w ramach POPC,

- budowę kolejnych punktów styku z ww. sieciami,

- wspieranie projektów służących przeciwdziałaniu „wykluczeniu cyfrowemu”,

- wspieranie Beneficjentów POPC,

- rozszerzanie usług świadczonych w sektorze administracji publicznej,

- przyłączanie do sieci DSS kolejnych lokalizacji operatorów ISP,

- rozwój i budowę pierwszego na Dolnym Śląsku Punktu Wymiany Ruchu IP zlokalizowanego w Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.