rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o działalności Operatora infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej firmy DSS Operator S.A. w III-VI kw. 2021r.

20.12.2021 09:30

Działalność Operatorska na rynku CPPC i ISP W III i VI kwartale 2021 działalność Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej koncentrowała się na przekazywaniu uruchamianiu wszystkich zakontraktowanych usług z Operatorami Sieci Dostępowej (OSD). Wprowadzony w marcu 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przesunął w czasie realizację toczących się projektów POPC i projektów dla Operatorów ISP

Informacja o działalności Operatora infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej firmy DSS Operator S.A. w III-VI kw. 2021r.

1.    Działalność Operatorska na rynku CPPC i ISP
W III i VI kwartale 2021 działalność Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej koncentrowała się na przekazywaniu uruchamianiu wszystkich zakontraktowanych usług z Operatorami Sieci Dostępowej (OSD). Wprowadzony w marcu 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przesunął w czasie realizację toczących się projektów POPC i projektów dla Operatorów ISP. DSS Operator S.A. wspólnie z kontrahentami zaktualizował przyjęte harmonogramy, co pozwoliło aktywować usługi zgodnie z przyjętymi terminami dla realizowanych projektów. W III kwartale 2021 roku DSS Operator S.A. przekazał do eksploatacji ostatnie z zakontraktowanych usług realizowanych w ramach projektu POPC na dwóch obszarach : INTERNET FTTH NA TERENIE OBSZARU WAŁBRZYSKIEGO B nr POPC.01.01.00-02-0015/18 i INTERNET FTTH NA TERENIE OBSZARU WAŁBRZYSKIEGO A POPC.01.01.00-02-0018/18. Jednocześnie na obszarze gdzie realizowany jest projekt nr POPC.01.01.00-02-0039/18 już świadczą swoje usługi operatorzy ISP z wykorzystaniem zasobów infrastruktury DSS Operator S.A.
Wybudowane sieci w ramach projektów CPPC mają charakter otwarty, co oznacza że wszyscy Operatorzy mają możliwość wykorzystania nowoczesnej infrastruktury na obszarach objętych projektem. Obecnie Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej umożliwia połączenie fizyczne i logiczne z kolejnymi sieciami POPC, z dowolnym operatorem ISP na terenie Dolnego Śląska. Wybudowane punkty styku jakimi dysponuje Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej z sieciami POPC oraz odpowiednia rekonfiguracja sieci, daje możliwość wszystkim Operatorom ISP oferowanie wysokiej jakości usług na obszarach objętych programami CPPC. Więcej informacji można przeczytać na stronie www.cppc.gov.pl oraz  Poradnik POPC – co mogę zrobić, aby zostać podłączonym do sieci? - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

2.    Rozwój usług na rynku JST
W III oraz IV kwartale 2021 roku Operator DSS skupił się na przedłużeniu kontraktów z Jednostkami Samorządów Terytorialnych, których termin wygasał w ww. terminie. Duże zaangażowanie ze strony Operatora  pozwoliło na dalsze świadczenie usług i przedłużenie kontraktów na kolejny okres w JST, do których DSS wykonał przyłącza w poprzednich latach.
W IV kwartale  Operator DSS powrócił do rozmów na temat wykorzystania wybudowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego infrastruktury w projekcie Krajowego Systemu Bezpieczeństwa. Zalety wybudowanej sieci oraz jej możliwości zostały przedstawione między innymi podczas konferencji „Powszechna Ochrona Ludności, Krajowy System Ratowniczy, Ochotnicze Straże Pożarne”. Tematem wystąpienia była: „Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa, Teleinformatyka jako element integracyjny w  systemie bezpieczeństwa” w  ramach cyklu obchodów jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej, 29 października 2021r., na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.


Linki:
1.    Relacja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=8ru7ZHN5qP4&t=7209s
2.    Program konferencji: https://www.gov.pl/web/kgpsp/zaproszenie-do-udzialu-w-konferencji-powszechna-ochrona-ludnosci-krajowy-system-ratowniczy-ochotnicze-straze-pozarne

https://www.gov.pl/web/kgpsp/zaproszenie-do-udzialu-w-konferencji-powszechna-ochrona-ludnosci-krajowy-system-ratowniczy-ochotnicze-straze-pozarne
Przedstawiona podczas konferencji koncepcja wykorzystania Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej w integracji systemów teleinformatycznych Państwowej Straży Pożarnej wzbudziła spore zainteresowanie obecnych gości. Następstwem podjętych przez Operatora DSS rozmów oraz prac są uruchomione pierwsze projekty i realizacje, których celem jest połączenie wszystkich jednostek PSP oraz OSP w sieć logiczną z wykorzystaniem Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Warto podkreślić, że będzie to pierwszy projekt na terenie kraju, w którym sieci szerokopasmowe wybudowane przez Samorząd w ramach Wykluczenia Cyfrowego zostałyby wykorzystane na tak dużą skalę, przyczyniając się tym samym w ogromnym stopniu do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Dolnośląskiego.
Aktywność spółki DSS Operator S.A. jako Operatora Infrastruktury DSS będzie się koncentrować w najbliższym czasie na działaniach mających na celu:

- wspieraniu projektów służących przeciwdziałaniu „wykluczeniu cyfrowemu”,
- budowania i stymulowania społeczeństwa informacyjnego,
- wspierania Beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- rozszerzania usług świadczonych w sektorze administracji publicznej,
- przyłączania do sieci DSS kolejnych Operatorów ISP,