rozmiar czcionki: A | A | A

Komunikat za okres 4Q 2020

28.01.2021 12:00

Informacja o działalności Operatora infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej firmy DSS Operator S.A. w IV kw. 2020r.


1. Działalność Operatorska na rynku ISP i beneficjentów konkursów POPC.
Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej podjął współpracę ze wszystkimi beneficjentami projektów z Programu POPC realizowanych na terenie Dolnego Śląska w latach 2014-2020. IV kwartał 2020r był dla Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej okresem wytężonej pracy związanej z aktywowaniem usług zakontraktowanych przez beneficjentów konkursów POPC w poprzednich okresach. Warto zaznaczyć, że ogłoszony w marcu 2020 r. stan epidemiczny i obowiązująca do dziś narodowa kwarantanna w znacznym stopniu opóźniła zaplanowane terminy aktywacji usług i spowodowała ich przesunięcie nawet na rok 2021. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom nowych klientów, ustalono nowe harmonogramy przekazywania usług do eksploatacji, dostosowując  je do terminów jakie obowiązywały beneficjentów POPC w nowej perspektywie. Wykonane w poprzednich okresach prace przygotowawcze oraz rekonfiguracja sieci przez Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej przyniosły spodziewane  rezultaty. Wszystkie usługi na sieci DSS zostały przekazane beneficjentom POPC do końca 2020 r.


DSS Operator S.A. poprzez aktywną politykę informacyjną wśród beneficjentów POPC wspomaga Programy realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Tabela nr 1), którego wizja Polski w pełni cyfrowej ze swobodnym dostępem do nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla wszystkich mieszkańców wpisana jest w misję biznesu Operatora Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej. W Tabeli nr 1 poniżej przedstawiono wszystkie projekty jakie Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizowało na terenie Dolnego Śląska w latach 2014 -2020.


W IV kwartale 2020 r. Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej był również mocno aktywny na rynku lokalnym ISP. Głównym zadaniem było rozszerzanie współpracy i usług u Operatorów Sieci Dostępowej, między innymi poprzez rekonfiguracje istniejących i przekazywanie do eksploatacji zakontraktowanych usług. Podczas aktywacji usług z Operatorami zawsze prowadzone są rozmowy na temat rozwoju i rozbudowy istniejących połączeń oraz o kolejnych projektach jakie ISP mogliby realizować w oparciu o możliwości jakie daje Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa.


Tabela nr 1. Projekty POPC realizowane na terenie Dolnego Śląska.

L.p.

Numer umowy/decyzji

Program

Miejsce realizacji projektu

1

POPC.01.01.00-02-0325/16

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

2

POPC.01.01.00-02-0326/16

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

3

POPC.01.01.00-02-0380/16

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

4

POPC.01.01.00-02-0382/16

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

5

POPC.01.01.00-02-0372/16

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

6

POPC.01.01.00-02-0083/16

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

7

POPC.01.01.00-02-0085/16

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

8

POPC.01.01.00-02-0065/16

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

9

POPC.01.01.00-02-0067/16

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

10

POPC.01.01.00-02-0069/16

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

11

POPC.01.01.00-02-0092/16

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

12

POPC.01.01.00-02-0011/17

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

17

POPC.01.01.00-02-0039/18

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

18

POPC.01.01.00-02-0015/18

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

19

POPC.01.01.00-02-0018/18

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

20

POPC.01.01.00-02-0311/16

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

21

POPC.01.01.00-02-0313/16

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE


2.   Działalność Operatorska - rozwój rynku ISP.    Zgodnie z wymogami Umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim na pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, DSS Operator S.A. uruchomił do dnia 31.12.2020 węzły dostępu do sieci DSS i przedstawił operatorom sieci dostępowej (OSD) listę takich węzłów możliwych do wykorzystania dla usług hurtowych: dzierżawa przestrzeni kolokacyjnej, usługi Ethernet, routing IP, Internet Access – Carrier of IP carriers oraz Internet Access – Quality Internet - poprzez Dolnośląską Sieć Szerokopasmową i punkty styku z innymi sieciami zlokalizowanymi w województwie dolnośląskim. Węzły te dają możliwość świadczenia usług zdefiniowanych w ofercie Operatora Infrastruktury wszystkim operatorami OSD dodatkowo w 384 obiektach na terenie Dolnego Śląska.


    Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym, Operator Infrastruktury zakłada, że uruchomienie kolejnych węzłów dostępu oznacza stworzenie warunków rozszerzających pole współpracy z operatorami OSD na terenie Dolnego Śląska.
Informacja na temat węzłów dostępowych (WDOI) możliwych do wykorzystania jest dostępna na stronie DSS OPERATOR S.A. pod adresem:


http://www.dssoperator.pl/uslugi/dla-operatorow-i-isp/wezly-dolnoslaskiej-sieci-szerokopasmowej/wezly-dystrybucyjne-dolnoslaskiej-sieci-szerokopasmowej/


Materiał do pobrania:
Mapa :

http://www.dssoperator.pl/wp-content/uploads/mapa-wezlow-dostepowych-1A.pdf


Lista WDOI :

http://www.dssoperator.pl/wp-content/uploads/Lista-w%C4%99z%C5%82%C3%B3w-DSS.pdf

Mapa prezentuje listę 384 Węzłów Dostępu Operatora Infrastruktury (WDOI)3.    Rozwój usług na rynku JST.


    Działalność Operatora DSS w IV kwartale 2020 r. w przypadku jednostek samorządu terytorialnego była skupiona na realizacji zadań związanych z przedłużeniem kontraktów, których okres lojalnościowy dobiegał końca. Działania te przyniosły zamierzony efekt, dzięki czemu liczba współpracujących z Operatorem Samorządów nie zmalała, a sukcesywna promocja Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej pozwoliła podjąć współpracę z kolejnymi JST z terenu Dolnego Śląska.


Kolejnym krokiem podjętym przez Operatora DSS mającym na celu wykorzystanie Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej na obszarach wykluczonych cyfrowo była kontynuacja udziału w koordynowanym przez NASK projekcie rządowym OSE wspierającym rozwój szkolnictwa cyfrowego na terenie kraju. Intensywna współpraca pomiędzy Operatorem DSS i NASK umożliwiła podjąć działania w celu uruchomienia kolejnych szerokopasmowych transmisji danych do szkół z województwa dolnośląskiego, tym samym zapewniając dostęp do nowoczesnych narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w edukacji młodego pokolenia.


Plany współpracy i rozwoju:

Aktywność spółki DSS Operator S.A. jako Operatora Infrastruktury DSS będzie się koncentrować w 2021 r. na działaniach mających na celu:
- wspieranie projektów służących przeciwdziałaniu „wykluczeniu cyfrowemu”,
- budowę i stymulowanie społeczeństwa informacyjnego,
- wspieranie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- rozszerzanie usług świadczonych w sektorze administracji publicznej,
- przyłączanie do sieci DSS operatorów ISP w kolejnych lokalizacjach w oparciu o uruchomione dodatkowe węzły dostępu sieci DSS.