rozmiar czcionki: A | A | A

Komunikat DSS za II-IV kwartał 2018

11.02.2019 12:21

Informacja o działalności Operatora infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej firmy DSS Operator S.A. w okresie II-IV kw. 2018

DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA


1)
II – IV kwartał 2018 roku to kolejny okres działalności Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej wskazujący, że stał on ważnym podmiotem na rynku dostawców usług hurtowych dla lokalnych i krajowych operatorów telekomunikacyjnych oraz dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Działania zapoczątkowane w 2016 roku przynoszą wciąż pozytywne rezultaty w postaci podpisanych kolejnych Umów Ramowych i Szczegółowych oraz stale powiększającym się udziale Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej w rynku dostawców usług telekomunikacyjnych. Pozyskani klienci docenili zaawansowaną technologię, jakość świadczenia usług, zaplecze merytoryczne oraz zasięg sieci światłowodowej.


Operator Infrastruktury (DSS Operator S.A.) z sukcesem prowadzi aktywną działalność informacyjną wśród Operatorów ISP oraz JST. Główny nacisk położony jest na budowanie trwałych relacji z klientami połączony z doradztwem technicznym mającym na celu optymalizację wzajemnych kosztów i wypracowanie najkorzystniejszej oferty. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że podejście partnerskie do obecnych i potencjalnych klientów przekłada się na długofalowe relacje co skutkuje między innymi tym, że w planowaniu i rozwoju ich biznesu uwzględniane są zasoby Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej. Powyższe podejście powoduje, że lokalni operatorzy i przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego obdarzyli zaufaniem Dolnośląską Sieć Szerokopasmową, co na dzisiejszym bardzo konkurencyjnym i wrażliwym rynku hurtowym i public jest niezwykle cennym i ważnym wyróżnieniem.


Zarząd DSS Operator S.A. na podstawie liczby złożonych ofert i wydanych Technicznych Warunków Przyłączenia patrzy optymistycznie na umocnienie i rozszerzenie współpracy z obecnymi klientami jak i na proces  pozyskiwania nowych klientów na rynku krajowych operatorów i administracji publicznej.


2)
DSS Operator S.A. od samego początku powstania programów wspierających rozwój społeczeństwa cyfrowego aktywnie uczestniczy i nawiązuje relacje z wnioskodawcami i beneficjentami rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pierwsze Umowy Ramowe z beneficjentami POPC zostały podpisane w 2016 i 2017 roku.


I – IV kwartał 2018 r był okresem, w którym beneficjenci POPC finalizowali swoje projekty w ramach programu Program Operacyjny Polska Cyfrowa – I, II, i III oś priorytetowa na terenie Dolnego Śląska. Beneficjenci POPC docenili doświadczenie kadry Operatora Infrastruktury w zakresie planowania, projektowania, serwisowania i eksploatacji wybudowanej infrastruktury. DSS Operator S.A. w tym okresie był zaangażowany w kolejne fazy budowy sieci przez beneficjentów POPC, co przełożyło się na znaczną liczbę złożonych wniosków o podpisanie Umów Szczegółowych (przede wszystkim w IIIQ 2018r).


DSS Operator S.A. uczestniczył i uczestniczy w spotkaniach i konferencjach, których celem jest między innymi prezentowanie oferty Operatora, który wykorzystuje wszystkie możliwe środki w celu dotarcia ze swoją ofertą do podmiotów realizujących projekty POPC lub nawiązania kontaktów z operatorami  sieci dostępowych (OSD) rozważającymi złożenie takich wniosków. Jednym z takich wydarzeń były Warsztaty organizowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pt. „Wykorzystanie infrastruktury w POPC dla wnioskodawców i beneficjentów I osi POPC" w Warszawie i Katowicach. DSS Operator S.A. aktywnie uczestniczył w warsztatach poprzez przygotowaną i przeprowadzoną prezentację Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, a na indywidulane rozmowy OI zapraszał uczestników na dedykowane stoisko Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, które cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród uczestników warsztatów.


3)
Działalność DSS Operatora S.A. w sektorze administracji publicznej opierała się głównie na znalezieniu i uruchomieniu usług w tych jednostkach, które wymagały niestandardowego podejścia do wykonania łącza do wskazanych przez użytkowników punktów odbioru usług. Dzięki elastycznemu podejściu Operatora do każdego wdrożenia, większość z projektów zostało zakończonych w możliwie najkrótszym czasie.


DSS Operator S.A. sukcesywnie prowadził również rozmowy w sektorze administracji publicznej z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1.1 E-usługi publiczne. Działania te umożliwią kolejnym jednostkom samorządowym wdrożenie nowoczesnych narzędzi usprawniających ich pracę, do czego niezbędny jest dostęp do nowoczesnej i szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej.


4)
PLANY WSPÓŁPRACY I ROZWOJU
Aktywność DSS Operator S.A. będzie się koncentrować i realizować na wszystkich polach, w których zasoby Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej będą mogły się przyczynić do:


•    eliminacji „białych plam”,
•    wspieraniu projektów służących „Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu”,
•    budowania i stymulowania społeczeństwa informacyjnego,
•    wspierania Beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
•    rozszerzania usług świadczonych w sektorze administracji publicznej,
•    przyłączaniu do sieci DSS kolejnych Operatorów ISP,
•    rozwoju i budowy pierwszego na Dolnym Śląsku Punktu Wymiany Ruchu  IP zlokalizowanego w CPD Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu
•    rozbudowy DSS o kolejne punkty styku z Operatorami Telekomunikacyjnymi