rozmiar czcionki: A | A | A

Wdrożenie systemu paszportyzacji sieci DSS

12.04.2017 14:10

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa (DSS) została wyposażona w system paszportyzacji sieci pn. SunVizion Network Inventory prod. Suntech S.A. System ten został zintegrowany z systemami klasy NMS [ang. Network Management System] wykorzystywanymi do zarządzania infrastrukturą aktywną DSS. System ułatwia zarządzanie całą infrastrukturą DSS, umożliwia błyskawiczny dostęp do szczegółowej informacji o każdym z jej elementów, a także zapewnia sprawniejsze usuwanie awarii oraz szybsze przyłączanie nowych usług dla klientów sieci.
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni jako potencjalni odbiorcy usług hurtowych oferowanych przez sieć DSS mogą budować na Dolnym Śląsku własne sieci dostępowe w obszarach dotychczas nieatrakcyjnych inwestycyjnie. Sieć DSS jest otwarta dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Dolnego Śląska.


Adam Okniński, Dyrektor Wydziału Systemów Informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – komórki merytorycznej w projekcie budowy sieci DSS o pierwotnej nazwie Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych, tak ocenia potencjalne efekty wdrożenia: W modelu eksploatacji sieci przyjętym w Województwie Dolnośląskim, w którym Województwo pozostaje właścicielem sieci, zaś za świadczenie usług odpowiada Operator Infrastruktury, system paszportyzacji tworzy technologiczny fundament dla współpracy podmiotu publicznego z partnerem prywatnym. Wdrożenie systemu oraz jego integracja z innymi systemami zarządzania siecią umożliwia Województwu skuteczny nadzór nad stanem i wykorzystaniem wszystkich składników majątkowych tworzących DSS. Możliwe będzie monitorowanie w trybie on-line zakresów i jakości usług świadczonych w DSS, a tym samym śledzenie postępów w realizacji celów projektu.


Operatorem Infrastruktury DSS jest spółka DSS Operator S.A. Firma ta, odpowiedzialna za zarządzanie, utrzymanie i rozbudowę sieci, będzie głównym użytkownikiem systemu SunVizion Inventory. Dzięki szczegółowym danym o sieci, będziemy w stanie sprawniej zarządzać infrastrukturą, a także usługami realizowanymi w sieci. Dostarczając dokładne dane o już istniejącej infrastrukturze, jej rozmieszczeniu i aktualnym stopniu wykorzystania, system SunVizion zoptymalizuje także proces rozbudowy sieci mówi Eugeniusz Kowalik, Prezes Zarządu DSS Operator S.A.


DSS była pierwszą z publicznych sieci RSS [regionalnych sieci szerokopasmowych], która wdrażała system do paszportyzacji i równocześnie pierwszą, która zdecydowała się na nasze rozwiązanie. Współpraca z DSS była dla nas przedsięwzięciem zarówno prestiżowym, jak i niezwykle cennym jeśli chodzi o zdobyte doświadczenie w tym sektorze rynku. Dzięki wiedzy nabytej w projekcie, byliśmy w stanie zrealizować z sukcesem także inne wdrożenia dla RSS – podsumował Piotr Saczuk, Prezes Zarządu Suntech S.A.