rozmiar czcionki: A | A | A

Wdrożenie systemu paszportyzacji sieci DSS

Dodano: 12-04-2017

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa (DSS) została wyposażona w system paszportyzacji sieci pn. SunVizion Network Inventory prod. Suntech S.A. System ten został zintegrowany z systemami klasy NMS [ang. Network Management System] wykorzystywanymi do zarządzania infrastrukturą aktywną DSS. System ułatwia zarządzanie całą infrastrukturą DSS, umożliwia błyskawiczny dostęp do szczegółowej informacji o każdym z jej elementów, a także zapewnia sprawniejsze usuwanie awarii oraz szybsze przyłączanie nowych...

[więcej]

Udogodnienia dla inwestorów sieci szerokopasmowych

Dodano: 05-04-2017

Wejście w życie w dniu 1 lipca 2016 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016 poz.903), wprowadza kompleksowe udogodnienia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzących budowę i eksploatację infrastruktury szerokopasmowej (tj. sieci o przepustowości minimum 30Mb/s), stwarzając tym samym korzystniejsze otoczenie prawne dla sprawniejszej likwidacji istniejących jeszcze w Polsce...

[więcej]

Podsumowanie pierwszego roku świadczenia usług hurtowych przez Operatora Infrastruktury DSS

Dodano: 01-03-2017

1 marca 2017r. mija rok od uzyskania pozytywnej decyzji Prezesa UKE w sprawie zatwierdzenia „Umowy ramowej operatora DSS o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej”. W wydanej decyzji Prezes UKE zatwierdził opłaty za dostęp hurtowy dla usług określonych w Umowie ramowej. Tym samym Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej (OI DSS) pod firmą DSS Operator S.A. (dawniej Fondlar Sp. z o.o.), ustanowiony do...

[więcej]