rozmiar czcionki: A | A | A

Raport roczny Operatora DSS

Dodano: 20-09-2016

W dniu 19 września 2016 DSS Operator Spółka Akcyjna opublikował pierwszy raport roczny z działalności operatorskiej.

[więcej]

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa – raport za I półrocze 2016

Dodano: 05-08-2016

Przegląd okresowy punktu styku DSS z Wielkopolską Siecią Szerokopasmową, w studni kablowej w rejonie m. Zduny woj. wielkopolskie.

Z dniem 1 marca 2016 roku Operator Infrastruktury DSS (firma Fondlar sp. z o.o., wpisana pod numerem 10708 w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej) rozpoczęła faktyczną działalność na rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych. Tego dnia krajowy Regulator tego rynku (Prezes UKE) zatwierdził przedłożony przez OI DSS cennik „opłat za dostęp hurtowy przedstawiony w Ofercie ramowej”, jako zgodny z warunkami Decyzji Komisji...

[więcej]