rozmiar czcionki: A | A | A

Operator Infrastruktury DSS – wybór najkorzystniejszej oferty

Dodano: 09-12-2014

W dniu 9 grudnia 2014 roku Województwo Dolnośląskie podjęło decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej, spośród ofert złożonych w ramach postępowania pn. „Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci”, DT W.I.272.1.2014, o zawarcie umowy koncesji na usługi.

[więcej]

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej - raport za listopad 2014

Dodano: 03-12-2014

To już ostatnie kilometry i ostatnie dni budowy infrastruktury pasywnej Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej. Prace budowlane prowadzone były już tylko na 3 relacjach (RD_42 i RD_43 i RS_6), na których sieć uzbrajana jest w obiekty liniowe. Łącznie do wybudowania zostało już tylko ok. 7 km mikrokanalizacji. Ponadto na relacji RS_6, mimo zakończonych prac liniowych, Wykonawca musi jeszcze zaciągnąć 11 km światłowodu do kanalizacji dzierżawionej od operatora telekomunikacyjnego (Orange). Z uwagi...

[więcej]

Aktualizacja wymagań technicznych DSS w zakresie części aktywnej sieci

Dodano: 14-11-2014

W wyniku analizy uwag kandydatów zebranych w trakcie negocjacji, w powtórzonym postępowaniu na wybór Operatora Infrastruktury DSS, dokonano kolejnej aktualizacji zapisów dokumentu pn. „Wymagania techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji projektowej, Część 2: Wymagania dla dokumentacji części aktywnej sieci”.

[więcej]

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej - raport za październik 2014

Dodano: 05-11-2014

W październiku prace budowlane przy budowie DSS prowadzone były już tylko na 5 relacjach (RS_6, RD_42, RD_43, RD_20 i RD_21). Na pierwszych 3 spośród wymienionych trwała jeszcze budowa mikrokanalizacji, zaś na pozostałych sieć uzbrajana była w obiekty liniowe. Wszystkie pozostałe relacje zostały już wykonane i odebrane lub wykonane i zgłoszone do przeglądu akceptacyjnego.

[więcej]

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – raport za wrzesień 2014

Dodano: 01-10-2014

Budowa części pasywnej DSS zbliża się do finiszu. W odniesieniu do sumarycznej zaprojektowanej długości trasy (1605 km) do wybudowania zostało już tylko 74 km linii optotelekomunikacyjnej! Tym samym nie występuje już ryzyko nieosiągnięcia jednego z najważniejszych wskaźników produktu w projekcie, jakim jest minimalna długość sieci (określona na poziomie 1564 km). Docelowo wskaźnik ten zostanie zrealizowany z 41 km zapasem (2,6 procent ponad zaplanowaną wartość minimalną)....

[więcej]

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – raport za sierpień 2014

Dodano: 05-09-2014

Zostały już opracowane i odebrane od Wykonawcy dokumentacje projektowe dla wszystkich relacji optotelekomunikacyjnych. Po słabszej pierwszej dekadzie sierpnia, Wykonawca podkręcił nieco tempo robót i ostatecznie wybudował w sierpniu ok. 110 km sieci. Nie jest to jednakże przyrost wystarczający do zakończenia wszystkich robót budowlanych w zaplanowanym terminie 31.10.2014.

[więcej]

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – raport za lipiec 2014

Dodano: 01-08-2014

Roboty budowlane prowadzone są obecnie na 24 relacjach, w tym na 14 relacjach dystrybucyjnych i 10 relacjach szkieletowych.

[więcej]