rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o podmiotach w postępowaniu

Dodano: 06-12-2013

Województwo Dolnośląskie informuje, iż w ramach postępowania pn. „Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci”, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zmianami) oraz z zastosowaniem ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 2009 r. Nr 19, poz. 101 ze zmianami), wpłynęły wnioski o zawarcie...

[więcej]

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – raport za październik i listopad 2013

Dodano: 06-12-2013

Rozpoczęto prace budowlane na 7 relacjach: - RD_10 ZO Henryków na RS_17 - WD_Ciepłowody;- RD_12 ZO Kłodzko Nowe na RD_15 - WD_Polanica Zdrój;- RD_26 ZO Lubań na RS_28 - WD_Zgorzelec;- RD_55 WD_Legnickie Pole - ZO_Nowa Wieś Legnicka na RD_31;- RD_61 WD_Jemielno - ZO_Krzelów na RD_41;- RD_67 WD_Platerówka - ZO_Batowice Lubańskie na RD_26;- RS_26 WD_Stara Kamienica - WD_Gryfów Śląski. Obecnie w trakcie realizacji robót budowlanych jest 10 relacji sieci DSS. Na realizowanych relacjach w...

[więcej]

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie dostępności stron internetowych sektora publicznego...

Dodano: 02-12-2013

Dyrektywa w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego ma na celu wspieranie państw członkowskich w realizacji krajowych zobowiązań dotyczących dostępności sieci, a tym samym zachęcanie państw członkowskich do przestrzegania przepisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dotyczących stron internetowych instytucji sektora publicznego.

[więcej]

Prezentacja projektu e-DolnySlask na konferencji „Cyfrowa pobudka pokolenia 50+”.

Dodano: 28-11-2013

12 grudnia 2013 r. projekt e-DS zostanie zaprezentowany na konferencji „Cyfrowa pobudka pokolenia 50+” przez dyrektora Wydziału Wdrażania Technologii Informacyjnych UMWD, dr inż. Adama Oknińskiego. Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie w ramach Dolnośląskiego Zjazdu Latarników Polski Cyfrowej, stanowiącego element ogólnopolskiego projektu „Polska cyfrowa równych szans”.

[więcej]

Prezentacja projektu e-DolnySlask na III Dolnośląskim Konwencie Informatyków.

Dodano: 21-11-2013

W dniach 21 i 22 listopada w Jugowicach odbył się III Dolnośląski Konwent Informatyków, na którym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Wykonawcy, firmy QUMAK SA Celem wystąpienia było uzasadnienie stwierdzenia jakie ostatnio wygłosił dyrektor Wydziału Wdrażania Technologii Informacyjnych UMWD pan dr inż. Adam Okniński, że projekt Regionalnej Platformy Informacyjnej e-DolnySlask jest nie tylko projektem informatycznym, lecz innowacyjnym pomysłem na...

[więcej]

Więcej faktów na temat ortofotomapy.

Dodano: 14-11-2013

Województwo Dolnośląskie jako pierwsze i jedyne w Polsce z dniem 15 grudnia 2014 roku będzie dysponować ortofotomapą o rozdzielczości (pikselu terenowym) równej 0,10m, wykonaną dla całego obszaru województwa. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, który zakłada wykonanie tak dokładnej ortofotomapy dla tak dużego obszaru.

[więcej]

Informacja dla zainteresowanych podmiotów o Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej

Dodano: 25-10-2013

W ramach działań informacyjnych, dotyczących postępowania na wybór Operatora Infrastruktury dla Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, Województwo Dolnośląskie przygotowało prospekt przedsięwzięcia, skierowany do osób zarządzających podmiotami potencjalnie zainteresowanymi udziałem w postępowaniu. Prospekt ma charakter ogólnoinformacyjny i poglądowy. Powstał w oparciu o syntezę dokumentacji opracowanej na etapach przygotowawczych: projektu pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i...

[więcej]