rozmiar czcionki: A | A | A

Złożenie wniosku notyfikacyjnego

16.07.2012 09:22

W dniu 13.07.2012 Województwo Dolnośląskie złożyło w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenie dotyczące notyfikacji pomocy publicznej w ramach Projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia cyfrowego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

Zgłoszenie zostało sporządzone zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE i przesłane przez UOKiK do Komisji Europejskiej w dniu 24.07.2012.