rozmiar czcionki: A | A | A

Zakończenie konsultacji publicznych

18.06.2012 09:20

W dniu 15.06.2012 zakończyły się publiczne konsultacje, w trakcie których udostępniono zaktualizowaną dokumentację Projektu.

Celem konsultacji było prawidłowe zidentyfikowanie obszarów interwencji projektu DSS oraz zapewnienie przejrzystości zasad udzielania pomocy publicznej.
Konsultacje objęły w szczególności opracowaną w ramach analizy obszarów klasyfikację miejscowości województwa i ich przydzielenie do:
- obszarów białych, szarych lub czarnych dla usług tradycyjnych,
- obszarów białych, szarych lub czarnych dla usług następnej generacji (NGA)
- lokalizacji planowanych węzłów pasywnego dostępu do sieci, tzw. Pasywnych Punktów Styku (PPS) oraz możliwości wykorzystania istniejącej kanalizacji kablowej do ich sekwencyjnego połączenia, zgodnie z opracowaną topologią sieci.


Wszystkich potencjalnie zainteresowanych zaproszono do przekazywania uwag do klasyfikacji poszczególnych miejscowości do obszarów białych, szarych lub czarnych w kontekście aktualnych planów inwestycyjnych na okres najbliższych 3 lat oraz posiadanej infrastruktury, w tym infrastruktury spełniającej wymagania określone w Studium Wykonalności i możliwej do wykorzystania na potrzeby projektu DSS dla połączenia określonych w załączonym wykazie pasywnych punktów styku (dostępu) do sieci DSS. Podczas konsultacji nie zgłoszono uwag, skutkujących zmianą założeń przyjętych w dokumentacji projektu DSS.