rozmiar czcionki: A | A | A

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu oceniony pozytywnie

04.01.2013 10:20

Informujemy, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej” spełnił kryteria oceny formalnej zawarte w „Kryteriach wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD” zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WD i tym samym został pozytywnie oceniony pod względem formalnym kończąc drugą ocenę formalną.

 Wniosek został przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisje Oceny Projektów.