rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z przedstawicielami spółek kolejowych

05.04.2012 15:43

W dniu 05.04.2012 roku miało miejsce spotkanie z przedstawicielami spółek kolejowych. Spotkanie dotyczyło m.in. określenia warunków współpracy między wykonawcą a spółkami kolejowymi w trakcie opracowania dokumentacji projektowej i budowy Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.

Dolnośląska Sieć Szkieletowa to Regionalna Sieć Szerokopasmowa dla Dolnego Śląska, której trasa w ponad 90% została zaplanowana na terenach kolejowych. Z tego powodu tak ważna jest zgodna współpraca między wszystkimi uczestnikami zaangażowanymi w realizację Projektu, a szczególnie między wykonawcą a spółkami kolejowymi.
Strony zapoznały się z aktualnym stanem realizacji Projektu  i ustaliły wstępną procedurę uzgodnień w zakresie prac projektowych.