rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

25.04.2012 15:44

W dniu 25.04.2012 roku w Brukseli miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej - Generalnej Dyrekcji ds. Konkurencji.

Celem spotkania było zaprezentowanie Projektu Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej i określenie  dalszego sposobu działania w zakresie procedury notyfikacji pomocy publicznej w Projekcie. Prezentacja przedstawiała podobieństwa do projektów szerokopasmowych Polski Wschodniej, które uzyskały notyfikację w roku 2011, a także różnice wynikające ze sposobu realizacji Projektu DSS. Przedstawiciele Komisji uzyskali niezbędne informacje o Projekcie dotyczące m.in. sposobu realizacji robót budowlanych, wyboru miejscowości i gmin objętych projektem, warunków działania Operatora Infrastruktury.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej zarekomendowali zakończenie etapu prenotyfikacji i rozpoczęcie notyfikacji - przygotowanie i złożenie dokumentacji notyfikacyjnej.
Ustalenia ze spotkania zawarto w notatce.