rozmiar czcionki: A | A | A

Podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej

28.02.2012 15:23

W dniu 28 lutego 2012 roku została zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej między Województwem Dolnośląskim a konsorcjum firm: WASKO S.A., FONBUD Sp. z o.o. i Jacek Dudek TELNET S.K.A

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie rurociągów teletechnicznych, światłowodowych linii kablowych wraz z kompletną infrastrukturą towarzyszącą, pomieszczeń centrum zarządzania siecią, szaf i kontenerów telekomunikacyjnych oraz budowę części pasywnej Projektu Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej. W ramach umowy przewidziano również wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do terminowego zrealizowania Projektu DSS.


Ustalono również następujące, minimalne wskaźniki zakresu rzeczowego projektu:
a)    sumaryczna długość wybudowanej sieci -                1 769 km,
b)    sumaryczna liczba wybudowanych węzłów sieci -    91  szt.,
c)    liczba centrów zarządzania siecią -                           2 szt.