rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przetargu w zakresie wyboru Inżyniera Kontraktu DSS

26.10.2012 09:24

W dniu 26.10.2012 Województwo Dolnośląskie ogłosiło rozpoczęcie postępowania publicznego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz dostawę i wdrożenie systemu paszportyzacji sieci dla projektu pn.: „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

Poza pełnieniem funkcji doradczych i nadzorczych podmiotowi wybranemu w tym postępowaniu powierzone zostaną dostawa i wdrożenie systemu paszportyzacji sieci. Na etapie odbiorów sieci system paszportyzacji będzie pełnił rolę narzędzia wspomagającego kontrolę jakości, poprzez zapewnienie automatycznej i pełnej kontroli jakości dokumentacji powykonawczej przedkładanej do odbiorów przez Wykonawcę sieci.
Dokumentacja przetargowa została przygotowana w oparciu o m.in. następujące dokumenty odniesienia:


1)    Wyciąg ze Studium Wykonalności wraz z kompletem dokumentów związanych
2)    Wzór umowy na zaprojektowanie i wykonanie DSS
3)    Ogólne zasady działania Operatora Infrastruktury Ogłoszenie o wszczęciu postępowania