rozmiar czcionki: A | A | A

Notyfikacja pomocy publicznej w Projekcie

17.12.2012 15:51

W dniu 14.12.2012 Województwo Dolnośląskie uzyskało pozytywną decyzję Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia cyfrowego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

Decyzja nr SA.33386 została opublikowana na stronie Komisji Europejskiej.


Decyzja Komisji otwiera drogę do rozpoczęcia rzeczowej realizacji Projektu. Równolegle, od blisko 10 miesięcy, prowadzone są prace projektowe mające na celu opracowanie projektów budowlanych dla 94 relacji optotelekomunikacyjnych. Województwo dysponuje już kompletem decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz pierwszymi projektami technicznymi, na podstawie których możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych.