rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie w sprawie Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej

16.04.2010 10:59

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz lokalnych samorządów z terenu Dolnego Śląska rozmawiali 7 kwietnia 2010 roku we Wrocławiu na temat projektu Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej (DSS).

Celem spotkania zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego była  prezentacja oraz konsultacja pierwszego etapu prac "Koncepcji trzech wariantów" budowy Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.


Posiedzenie otworzył Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński. W trakcie spotkania przedstawiono podsumowanie przeprowadzonej już ramach projektu inwentaryzacji zasobów, która objęła 2705 miejscowości  oraz wynikającą z niej koncepcję realizacji budowy Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.

W spotkaniu uczestniczyła także Agnieszka Suska-Buława, Naczelnik Wydziału Funduszy Strukturalnych w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, która omówiła możliwości finansowania projektów jakie daje Działanie 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

                                                                                                          ***
Projekt budowy DSS jest współfinansowany z Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2007-2013 w ramach priorytetu 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Zakłada on budowę infrastruktury teleinformatycznej – regionalnych sieci szkieletowych, łączących główne węzły telekomunikacyjne. Celem projektu   jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie województwa Dolnośląskiego do 2013 roku.  Jego realizacja pozwoli zlikwidować obszary wykluczenia informacyjnego, czyli miejsc gdzie żaden operator telekomunikacyjny nie świadczy usług lub sytuacji gdzie jedyny funkcjonujący na danym terenie operator prowadzi praktyki monopolistyczne.

Szczegółowe informacje na temat Dolnośląskiej Sieci  Szkieletowej można znaleźć na stronie www.dss.dolnyslask.pl.


Prezentacje do pobrania:

Zarys koncepcji DSS

Działanie 8.3 PO IG