rozmiar czcionki: A | A | A

e-Dolny Śląsk - Inwestycja w przyszłość

21.10.2009 13:03

„Dolnośląska e-szkoła” i „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask” – te dwa projekty, wpisane w Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych, otrzymały decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) w ramach Działania 2.2. Rozwój usług elektronicznych w Priorytecie II („Społeczeństwo informacyjne”). Wartość dofinansowania to prawie 72 mln zł.

Projekty kluczowe to przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu dla osiągnięcia założeń programu operacyjnego. Ich realizacja jest niezwykle istotna dla danego sektora gospodarki bądź regionu. Umieszczenie inwestycji w wykazie oznacza zarezerwowanie pieniędzy na jej wykonanie i stanowi deklarację realizacji.


Projekt „Dolnośląska e-szkoła” zakłada zakup i uruchomienie platformy edukacyjnej oferującej szerokie spektrum e-usług edukacyjnych dla miliona użytkowników- uczniów, nauczycieli dolnośląskich szkół i palcówek oraz rodziców. W celu umożliwienia placówkom oświatowym optymalnego wykorzystania narzędzi oferowanych przez wprowadzaną platformę zaplanowano również zakup niezbędnego wyposażenia, obejmującego mobilne pracownie interaktywne i komputerowe. Projekt przewiduje także modernizację i rozszerzenie funkcjonującego w dolnośląskich bibliotekach pedagogicznych systemu komputerowego. Ułatwi to nauczycielom dostęp do zasobów bibliotecznych m.in. czasopism pedagogicznych i fachowych. Całkowita wartość tego projektu wynosi 19 mln 278 tys. zł z czego ponad 16 mln zł to środki pochodzące z funduszy europejskich .
Efekty realizacji „Dolnośląskiej e-szkoły” wzmocnione będą przez dwa komplementarne projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – szkolenie nauczycieli i programy rozwojowe szkół.
Założeniem projektu „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask” jest stworzenie nowoczesnego portalu informacyjnego o regionie. Ma on dostarczyć mieszkańcom i instytucjom dostęp  do możliwie pełnych i stale aktualizowanych informacji regionalnych, dokumentów prawnych tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz materiałów na temat promocji województwa w Polsce i zagranicą, w sferze turystyki i inwestycji.  Koszt inwestycji to ponad 65 mln zł a wysokość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wynosi 55.5 miliona zł. Atrakcyjność portalu, oprócz aktualnych informacji zgromadzonych w jednym miejscu, zapewnić ma atrakcyjna forma ich prezentacji – stąd założenie integracji wszystkich obszarów informacyjnych portalu z cyfrową mapą Dolnego Śląska.


Wnioskodawcą obu projektów był samorząd Województwa Dolnośląskiego.