rozmiar czcionki: A | A | A

e-Dolny Śląsk - Inwestycja w przyszłość

Dodano: 21-10-2009

„Dolnośląska e-szkoła” i „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask” – te dwa projekty, wpisane w Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych, otrzymały decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) w ramach Działania 2.2. Rozwój usług elektronicznych w Priorytecie II („Społeczeństwo informacyjne”). Wartość dofinansowania to prawie...

[więcej]

Wyniki inwentaryzacji do pobrania

Dodano: 11-09-2009

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami inwentaryzacji, w której znajdą państwo informacje na temat identyfikacji i analizy istniejącej oraz planowanej infrastruktury szerokopasmowej dla potrzeb Projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”.

[więcej]

INWENTARYZACJA

Dodano: 18-08-2009

W zakładce inwentaryzacja znajda Państwo definicje obszarów Inwentaryzacji sieci szerokopasmowych na Dolnym Śląsku.

[więcej]