rozmiar czcionki: A | A | A

Europejska Agenda Cyfrowa

19 maja 2010 r. Komisja Europejska ogłosiła Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Dziesięcioletni okres realizacji Europejskiej agendy cyfrowej ma przyczynić się do uzyskania trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego w oparciu o szybki Internet i interoperacyjne aplikacje. Agenda, podobnie jak poprzedzająca ją inicjatywa i2010, jest dokumentem strategicznym i zawiera około 100 działań o charakterze legislacyjnym i pozalegislacyjnym w obszarze społeczeństwa informacyjnego.

Europejska Agenda Cyfrowa