rozmiar czcionki: A | A | A

Zgodnie z definicją społeczeństwa informacyjnego wskazaną w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 „społeczeństwo informacyjne” określane jest jako społeczeństwo, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową.

Kierunki strategiczne rozwoju Polski w zakresie społeczeństwa informacyjnego do roku 2013:


Obszar CZŁOWIEK
• Przyspieszenie rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego Polaków dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.


Obszar GOSPODARKA
• Wzrost efektywności, innowacyjności i konkurencyjności firm, a tym samym polskiej gospodarki na globalnym rynku; ułatwienie współpracy między przedsiębiorcami poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.


Obszar PAŃSTWO
• Wzrost dostępności i efektywności usług administracji publicznej poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesów wewnętrznych administracji oraz sposobu świadczenia usług.

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013