rozmiar czcionki: A | A | A

Uroczyste otwarcie VI Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

18.04.2012 13:40

Tematem Forum była "Kultura fizyczna w edukacji i praktyce Uniwersytetów Trzeciego Wieku".

16 Kwietnia 2012r w Nowej Rudzie w Centrum Biznesu i Innowacji odbyło się uroczyste otwarcie VI Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.Tematem Forum była "Kultura fizyczna w edukacji i praktyce Uniwersytetów Trzeciego Wieku".

Starosta Powiatu Kłodzkiego, Burmistrz Miasta Nowa Ruda, Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Rada ds. Seniorów zaprosili liderów 40 dolnośląskich UTW, przedstawicieli Europarlamentu, Parlamentu RP, jednostek samorządu terytorialnego oraz wyższych uczelni.

Udział w Forum potwierdziły  33 UTW i znamienici goście między innymi: Pani Europoseł Lidia  Geringer De Oedenberg, Senator Stanisław Jurcewicz, 5 Posłów RP na czele z Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw Uniwersytetów Trzeciego Wieku Panem Michałem Szczerbą. W Forum wziął udział dr. Jerzy Tutaj - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Radni różnych szczebli, Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego, pracownicy naukowi Wyższych Uczelni. Gości przywitała Orkiestra Górnicza i muzycy z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie.


Część merytoryczną i praktyczną poprowadziła Pani doc. Grażyna Dąbrowska - Przewodnicząca Rady Naukowo-Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  z pracownikami naukowymi AWF, UW i UE.