rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa

 znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

za 2021 | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dolnyslask.pl)

Kontakt z Radnymi Województwa jest możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku:  sejmik@dolnyslask.pl


 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Alina Szełemej
Funkcje:
Przewodnicząca - Komisja Współpracy Zagranicznej
Członek - Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny

Klub radnych: Koalicja Obywatelska

Pełnione funkcje publiczne:
radna Rady Miejskiej Miasta Wałbrzycha
Wykształcenie:
wyższe: - Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji-studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej
Praca:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Zamieszkały/a:
Wałbrzych
Oswiadczenie majatkowe: