rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa

 znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

za 2021 | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dolnyslask.pl)

Kontakt z Radnymi Województwa jest możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku:  sejmik@dolnyslask.pl


 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Ewa Kocemba
Funkcje:
Członek - Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Członek - Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Członek - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki

Klub radnych: Koalicja Obywatelska

Wykształcenie:
Oswiadczenie majatkowe: