rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa

 znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

za 2021 | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dolnyslask.pl)

Kontakt z Radnymi Województwa jest możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku:  sejmik@dolnyslask.pl


 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Ewelina Szydłowska-Kędziera
Funkcje:
Wiceprzewodnicząca Klubu w Sejmiku - Prawo i Sprawiedliwość
Przewodnicząca - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej
Członek - Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji

Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie:
Magisterskie, Uniwersytet WrocławskI, Dyplomacja Europejska, Prawo,
Zainteresowania:
Narciarstwo, literatura, windsurfing
Praca:
Departament prawa międzynarodowego w Kancelarii IT we Wrocławiu.
Oswiadczenie majatkowe: link