rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa

 znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

za 2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (dolnyslask.pl)

Kontakt z radnymi możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku bądź poprzez adresy e-mail radnych dostępne w poniższym dokumencie.

Adresy email

 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Aleksander Marek Skorupa
Funkcje:
Członek - Komisja Budżetu i Finansów
Członek - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wiceprzewodniczący - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny

Klub radnych: Koalicja Obywatelska

Wykształcenie:
Oswiadczenie majatkowe: link