rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia majątkowe Radnych Województwa

Kontakt z radnymi możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku bądź poprzez adresy e-mail radnych dostępne w poniższym dokumencie.

Adresy email

 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Jerzy Pokój
Funkcje:
Członek - Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa

Klub radnych: Koalicja Obywatelska

Wykształcenie:
Oswiadczenie majatkowe: link